ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม พ.ศ.2560 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 22 มกราคม 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 7, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-50 คนวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560,หลักสูตร การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน (Smart Farm) รุ่นที่ 2 , อัตราค่าอบรม 4,500 บาท, (พร้อมหนังสือ+ดูงาน) อบรม ณ แปลงทดลอง 1 ภาควิชาพืชสวน รับจำนวน 15-45 คนวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 , อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คนวันที่ 4-5 มีนาคม 2560, หลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 2, อัตราค่าอบรม 2,900 บาท, รับจำนวน15-60 คนวันที่ 18-19 มีนาคม 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 43, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คนวันที่ 1-2 เมษายน 2560, หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล , อัตราค่าอบรม 2,800 บาท,รับจำนวน 15-40 คนวันที่ 22-23 เมษายน 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 44, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คนวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2560,หลักสูตร ส้ม รุ่นที่ 1 , อัตราค่าอบรม 6,500 บาท, รับจำนวน15-40 คนวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560,หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 2, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน15-50 คนวันที่ 10 มิถุนายน 2560,หลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 16, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท,รับจำนวน 15-50 คนวันที่ 11 มิถุนายน 2560,หลักสูตร ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท,รับจำนวน 15-50 คนวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 45, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท,รับจำนวน 15-80 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข
034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)