คิดอย่างซีอีโอ (ที่ดี) - Think like a good CEO


1. กล้าที่จะริเริ่มความคิด อันนำไปสู่วิสัยทัศน์ - Create vision

2. เน้นสร้างทีมที่เก่งและคิดแทนได้ - Create a great team

3. วางแผนงานอย่างชัดเจน แต่มีความยืดหยุ่น - Have a clear and flexible plan

4. มีการประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม - Put the right KPIs to process

5. มีการประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างเหมาะสม - Put the right KPIs to person

6. สร้างความเป็นผู้นำในระดับมหรรคภาพหรือวัฒนธรรม - Build the leadership culture

7. ปรับขบวนการที่มีอยู่สู่ขบวนการใหม่ที่ดีกว่า - Moving forward

8. บริหารงานและเวลาการทำงานอย่างคนรุ่นใหม่ - Managing time like a new generation

อ้างอิง : http://www.thanakrit.net/think-like-a-good-ceo

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)