161225-1 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Apology & excuse & pardon

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.24

Ref.#595373


Apology และ excuse และ pardon

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “apology”

(เน้น พยางค์ สอง pol) ว่า “uh-pol-uh-jee”e

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “excuse”

(เป็น กริยา เน้น พยางค์ หลัง skyooz) ว่า “ik-skyooz

(เป็น นาม เน้น พยางค์ หลัง skyoos) ว่า “ik-skyoos

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “pardon”

(เน้น พยางค์ แรก pahr) ว่า “pahr-dn”

Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย “apology”

คือ “การยอมรับว่า ”เสียมารยาท” หรือ “ทำผิดพลาด”

พร้อมเป็นการ “แสดงความเสียใจ”

เป็นการ ยอมรับ “ว่าทำผิด” และ แสวงหา “วิธีแก้ไข” เช่น

‘Please accept my apology for neglecting to send you an invitation.’

‘We should like to offer our apologies for the delay to your flight today.’

ส่วน “excuse” เป็นคำแถลง “ที่ใช้” หรือ “ให้เป็นเหตุผล”

เพื่อให้พ้นจากการ “ถูกตำหนิ”

และหาวิธีปัด “ให้พ้นตัว” “ปฏิเสธความผิด”

และ หลีกเลี่ยง “ไม่ให้ถูกตำหนิ” เช่น

‘His excuse for being late is that his alarm clock failed to go off.’

‘His excuse for forgetting her birthday was that he had lost his diary.’


การเลือกใช้ คำขอโทษ ว่า “Excuse me” หรือ “Pardon me”

“Excuse me” แสดงนัย ที่น้ำหนัก อ่อนว่า “Pardon me”

โดยที่ “Pardon me” แสดงนัย ว่าผิดพลาดและขอให้ยกโทษ

ใช้ Excuse me” ใน ความหมายที่ถูกต้อง

“เมื่อต้องการขอร้องให้ผู้อื่น เปิดทางให้ผ่าน”

หรือ “ขออย่าใส่ใจกับเรื่องเล็กน้อย”

ปกติจะใช้คำนี้ บ่อยครั้งมากกว่า “Pardon me”

ซึ่งแสดงนัย “ความสุภาพ” และ “อารมณ์รักใคร่”

อันอาจทำให้ เกิดการ เข้าใจผิด


Longman Dictionary of Contemporary English

อธิบาย การใช้ วลี ที่ร่วมด้วย “apology”

ใช้เป็น กริยา

เช่น “make an apology”

‘I hope you are going to make an apology.’

“Issue and apology” = (ทำการขอโทษ ต่อสาธารณชน)

‘North Korea issued an official apology for the incident.’

“get/receive an apology”

‘He received a formal apology from the company.’

“offer an apology”

‘We would like to offer our sincere apologies for the delay.’

“accept somebody’s apology”

‘Please accept my apologies for having to cancel our meeting.’

“demand an apology”

‘China continued to demand a full apology from the US.’

“owe somebody an apology”

‘I’m afraid I owe you an apology.’

“polish an apology” = (ลงพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ข่าว)

‘The newspaper group was forced to publish a full apology.’

“mumble/mutter an apology” = (กล่าวอย่าง เคร่งขรึม โดยเฉพาะ เพราะความเขิน)

‘He bumped into me and mumbled an apology.’

ช้เป็น คุณศัพท์

“my sincere/profound apologies” = (ใช้เมื่อ คุณรู้สึก ว่า เสียใจ)

‘Firstly, my sincere apologies for not having contacted you earlier.’

‘I have been guilty of making some insensitive remarks,’ said Wright, who offered his profound apologies to everyone concerned.’

“a public apology”

‘The authorities published a public apology in the newspaper.’

“a formal apology”

‘Russia is demanding a formal apology.’

“an official apology”

‘The company has made an official apology and is offering compensation.’

“a written apology”

‘The police sent a written apology to the family.’

“a full apology”

‘The prime minister made a full apology in the House of Commons.’

“an abject apology” เป็นทางการ (หมายถึง การขอโทษ ที่แสดงว่า เสียใจเป็นอย่างมาก”)

‘The BBC issued an abject apology for insulting the Queen.’

“profuse apologies” เป็นทางการ (เมื่อบางคน กล่าวว่า พวกเขาขอโทษ หลาย ๆ ครั้ง)

‘Maria telephoned with profuse apologies for the misunderstanding.’


วลี “a letter of apology”

‘We agreed to write a letter of apology.’


Collins English Dictionary

ให้รูป พหูพจน์ “apology” คือ “apologies” เป็น “poss. N”

ถ้าคุณ เสนอให้ หรือทำการ “apologies”

หมายถึง คุณ “apologize” เป็นทางการ เช่น

‘His mother offered her apologies to the Jones family.’

‘When Mary finally appeared, she made her apologies to Mrs. Madigal.’

ให้ คำจำกัดความ เมื่อกล่าวถึง “apologies” คือ

การทำ “an apology” คือ การกล่าว ขอโทษ สำหรับ บางสิ่งที่ได้ทำ

โดยเฉพาะ ในเนื้อหา เป็นทางการ

คุณ อาจกล่าวว่า “คุณ ‘owe someone an apology’

ถ้าคุณรู้สึกว่า “คุณต้องกล่าวคำ ‘sorry to them’ สำหรับ บางสิ่ง ที่คุณได้ทำไป”

การ “accept” คำ “apology” ของบางคน

คือการกล่าวว่า “คุณเข้าใจว่า บางคนเสียใจ”

และไม่โกรธ เขาอีกต่อไปแล้ว

การ “demand” ให้ได้ “an apology”

เพื่อบอกบางคนว่า “พวกเขาต้องกล่าว ‘sorry for’ บางสิ่ง ที่พวกเขาได้ทำ”


American Heritage Dictionary

คำพ้องความหมาย กับ “apology”

คือ “apologia” “defense” “justification”

โดย นาม ทั้งสี่คำ ต่างแสดง

“คำแถลง การขอโทษ” หรือ “ป้องกัน” บางสิ่ง

เช่น “การกระทำ/นโยบาย ในอดีต” เช่น

‘Their arguments amounted to an apology for capital punishment.’

‘The senator’s apologia explained why they changed their position.’

‘We produced evidence in defense of the policy.’

‘Reducing energy costs was our main justification for replacing the windows.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)