วันที่ 16 ห้องเรียนสีขาว (6 ธันวาคม 2559)

วันนี้เป็นวันที่ฉันรู้สึกโล่งใจมาก หลังจากยุ่ง ๆ กับการทำห้องเรียนสีขาวตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว

เนื่องจากวันนี้ บอร์ดห้องเรียนสีขาว ที่ฉันได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นเป็นรูปเล่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่มาของงานห้องเรียนสีขาว มาจากอาทิตย์ก่อน ครูพี่เลี้ยงได้วานให้ฉันช่วยจัดทำบอร์ดห้องเรียนสีขาว

ฉันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร และเต็มใจทำมาก ๆ ด้วยซ้ำ

ครูพี่เลี้ยงได้ทำการร่างข้อมูลและกิจกรรมที่จะใส่ในบอร์ดให้เรียบร้อย

แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า รูปกิจกรรมแต่ละอย่างที่ครูต้องการ มันยังไม่มีเลย

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องตามถ่ายรูปเด็ก ๆ เพื่อเก็บข้อมูลมาทำบอร์ดนี้

อาทิตย์ที่แล้ว เป็นอาทิตย์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล

เริ่มจากการที่ครูร่วมกับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการห้องเรียนจัดการประชุมในหัวข้อห้องเรียนสีขาว


ภาพครูพี่เลี้ยงกำลังประชุมกับคณะกรรมการในห้องเรียน หัวข้อ "ห้องเรียนสีขาว"


ครูบอกว่า ห้องเรียนสีขาวจะต้องเป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ดีด้วย

ดังนั้นหน้าที่ต่อมา คือการทำบอร์ดภายในห้องเรียนใหม่ทั้งหมดก่อน

ซึ่งเมื่อเห็นสภาพบอร์ดในห้องเรียนก่อนทำ ก็แอบหนักใจ ><

แต่ฉันก็ค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ จนบอร์ดเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ^^

ถึงบอร์ดออกมาจะไม่สวยเท่าไหร่ แต่ฉันตั้งใจทำมาก โดยเฉพาะขอบบอร์ดที่จะใช้ความพยายามและความอดทนกว่าจะสำเร็จ ><


ภาพสภาพบอร์ดในห้องเรียนก่อนทำ


ภาพสภาพบอร์ดในห้องเรียนก่อนทำ


ภาพสภาพบอร์ดในห้องเรียนหลังทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว


ภาพสภาพบอร์ดในห้องเรียนหลังทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว


ภาพสภาพบอร์ดในห้องเรียนหลังทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว


ภาพสภาพบอร์ดในห้องเรียนหลังทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว (บอร์ดข้างหน้าต่าง)


เสร็จจากการทำบอร์ดในห้องเรียนเสร็จแล้ว ก็ตามถ่ายภาพเด็ก ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทำความสะอาดเขตบริการ การตักอาหารกลางวัน สภาพการเรียนการสอนภายในห้องเรียน เป็นต้น


ภาพการทำกิจกรรมหน้าเสาธงของเด็ก ชั้น ป.3/6


ภาพการตักอาหารกลางวันของคณะกรรมการนักเรียน ชั้น ป.3/6


ภาพการทำความสะอาดเขตบริการของนักเรียน ชั้น ป.3/6


หลังจากการถ่ายรูปการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนชั้น ป.3/6 มาเกือบอาทิตย์ก็รวบรวมข้อมูลได้เสร็จ

จากนั้นก็เป็นการถ่ายรูปคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ติดบอร์ด

โดยคณะกรรมการนักเรียนภายในห้องเรียน มี 4 ฝ่าย ได้แก่

  1. ฝ่ายการเรียน
  2. ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
  3. ฝ่ายกิจกรรม
  4. ฝ่ายการงาน


ภาพคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียน


ภาพคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม


ภาพคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายการงาน


ภาพคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายการเรียน


หลังจากได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว ฉันและครูพี่เลี้ยงก็ช่วยกันจัดทำบอร์ดห้องเรียนสีขาวด้วยกัน

ฉันรู้สึกดีที่ครูพี่เลี้ยงช่วยฉันทำ เพราะที่ผ่านมา หากมีครูท่านใดมอบหมายภาระหน้าที่ให้ เขาก็จะไม่ได้ลงมือช่วยทำ

แต่ครูพี่เลี้ยงบอกว่า ไม่อยากให้ฉันลำบาก ในเมื่อฉันทำ ครูพี่เลี้ยงก็จะทำด้วย

พวกเราช่วยกันทำจนเสร็จสมบูรณ์ในเวลาค่ำมืดเลยทีเดียว

ฉันดีใจที่งานเสร็จไปได้ด้วยดี และรู้สึกประทับใจในตัวครูพี่เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นไปอีก

"ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน" สโลแกนนี้เห็นได้ชัดจากครูพี่เลี้ยงของฉันเอง

ฉันรู้สึกโชคดีที่มีท่านเป็นครูพี่เลี้ยง ^^ภาพบอร์ดห้องเรียนสีขาว ชั้น ป.3/6 (ด้านหน้า)


ภาพบอร์ดห้องเรียนสีขาว ชั้น ป.3/6 (ด้านหลัง)


เสร็จจากบอร์ดห้องเรียนสีขาวของ ชั้น ป.3/6

ฉันและครูพี่เลี้ยงก็ช่วยกันทำหน้าปกของห้องเรียนสีขาวในระดับชั้น ป.3 จนเสร็จ

จากนี้ไปก็เหลือแค่รอให้คุณครูประจำชั้น ป.3 แต่ละห้องส่งบอร์ดห้องเรียนสีขาวของห้องตัวเองและรวมเล่ม

อาทิตย์ที่ผ่านมาหมดไปกับห้องเรียนสีขาวโดยเฉพาะ...

ฉันดีใจมากที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีก 1 งาน ^^


ภาพหน้าปกของบอร์ดห้องเรียนสีขาวในระดับชั้น ป.3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเสาวภา เรือนปัญโญ (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)