การตั้งชื่อไฟล์งาน แบบไม่สับสน

AllawittA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

หลายคนจะประสบปัญหาการตั้งชื่อไฟล์ โฟลเดอร์ในเครื่องที่สับสน หลายครั้งก่อให้เกิดการนำไปใช้ผิดพลาด

Executive summary final.doc

Executive summary final2.doc

Executive summary final final.doc

สุดท้ายจะงง ว่า อะไร คือ ไฟนอล กันแน่

วันนี้เรามีวิธีการตั้งชื่อไฟล์ หรือ โฟลเดอร์

  1. ควรตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากบางครั้งหากมีการคัดลอกไปยังเครื่องอื่น จะเกิดข้อผิดพลาดภาษาไทยเพี้ยนเป็นภาษาต่างดาว
  2. ควรเริ่มตั้นตั้งชื่อด้วย ปี เดือน วัน เรียงลำดับ YYYYMMDD เพื่อให้ทราบวันที่สร้าง
  3. ชื่อไฟล์ โดยใช้เครื่องหมาย – หรือ _ หรือใช้อักขระตัวใหญ่ขึ้นต้นคำ หลีกเลี่ยงการใช้ช่องว่างเว้นวรรค
  4. ในกรณีที่ไฟล์แก้ไขมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งวัน ให้ระบุเวอร์ชั่นตามหลังด้วย

YYYYMMDD_FileName_VersionX.doc

20161222_ProgressReport.doc

20161222_ProgressReport_v2.doc

ลองนำไปใช้ดู แล้วจะรู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นอีกเยอะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMความเห็น (0)