คิดได้ เมื่อใจคิด

คิดได้เอง หรือถูกเร่ง หรือเร้า

คิดตอนเช้า เมื่อเราตื่น หรือคืนนั้น

รู้ว่าคิด จิตรู้ ดูอนันต์

รู้สั้นๆ หรือรู้ยาว จนเข้าใจ


ตาหู ดูฟัง อย่างจับจด

หรือดูฟัง อย่างสลด กำหนดได้

หรือปล่อยตา ปล่อยหู ดูไวๆ

แต่ว่าใจ ไม่สะดุด หยุดที่ดู


ประสาทรู้ ดูเห็น เช่นสิ่งของ

อยู่รอบห้อง ท้องที่ มีฐานอยู่

ฐานข้างนอก บอกให้เรา เข้าใจดู

ฐานตัวรู้ อยู่ที่ใจ ให้เราจำ


เนื้อสิ่งคิด สถิตใจ ให้ใหลหลง

เจตจำนง ของใจ กลายเป็นถ้ำ

ถ้ำใจจิต ติดไฟ ให้งดงาม

ย่อมรู้ความ รู้คิด สนิทเอย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค้นหาตัวความเห็น (0)