ประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม (9 ธันวาคม 2559)

กมล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม

การประชุมสามัญประจำเดือน ซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน และวันนี้ก็เช่นกันที่มีการจัดประชุมสามัญประจำเดือนธันวาคม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆที่จะเกิดภายในเดือนธันวาคม และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ซึ่งบรรยากาศในห้องประชุมก็เป็นไปอย่างราบรื่น มีการชี้แจงเรื่องต่างๆจากทางผู้บริหาร และฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดขึ้นและที่ผ่านมา ทำให้คณะครู บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกๆครั้งหลังการประชุมประจำเดือนก็มีการมอบของขวัญให้กับคณะครู บุคคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในแต่ละเดือน ซึ่งทำให้เห็นถึงบรรยากาศที่อบอุ่นของคณะครูวชิรวิทย์


55151001

55151001

(อ้างอิงรูปภาพจากครูนุช ธุรการ)

และอีกหนึ่งประเด็นจากวิชาการ คือ การสอบกลางภาคของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ซึ่งวันที่ 21 จะเป็นการสอบของ ESP และวันที่ 22 จะเป็นการสอบ 5 กลุ่มวิชาหลัก ซึ่งคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ก็ได้เป้นคณะกรรมการคุมสอบ และข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคุมห้องสอบ ชั้น ป.5 คู่กับครูเฉิดฉาย ซึ่งเป็นที่รับทราบกันในประชุมว่า แต่ละคนนั้นได้ประจำในห้องสอบห้องใด

55151001

ตารางสอบก็มีดังนี้ และตามเวลาที่กำหนด ส่วนวันที่ 23 ธันวาคม เป็นการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า บำเพ็ญประโยชน์รอบๆบริเวณโรงเรียน และกิจกรรมเลี้ยงฉลอง และวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทางโรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนการสอนเพียงครึ่งวัน และจะปิดทำการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560


และอีกวาระหนึ่งที่จะไม่พูดถึงจะไม่ได้ นั่นก็คือ การแจ้งปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 โดยนักเรียนจะหยุดตั้งแต่ครึ่งบ่ายของวันที่ 23 ธันวาคม เป็นต้นไป ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 ในส่วนของคณะครูจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ที่เว้นไว้เพราะวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ทางโรงเรียนจะมี การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะตามทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์ ยุทธนา ที่พวกเรารู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวกมลวรรณ ไทยเก่ง(ภาคเรียนที่2/2559)ความเห็น (0)