ชีวิตที่พอเพียง : 2816. ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้

การจัดการความรู้แนวใหม่ เน้นทำอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับภารกิจหลักขององค์กร และเชื่อมโยงกับการจัดการองค์กร

ชีวิตที่พอเพียง : 2816. ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหิดลจัด Mahidol Quality Fair 2016 : Managing Knowledge – Creating Quality และเชิญผมไปพูดเรื่อง ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้ จึงนำเสียงบรรยายมา ลปรร. ที่นี่ โดยฟังไปพร้อมกับดู ppt ที่นี่ ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้_MU_591129.pptx


วิจารณ์ พานิช

๒๙ พ.ย. ๕๙

[download file ppt][download file audio]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)