วันนี้ถึงที่ทำงานประมาณ  07.30 น. นำเทปมาเปิดดูเพื่อระบุเรื่องที่อยู่ในเทปม้วนนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหา  โดยการ 

1.  นำเทปที่ต้องการเช็คใส่ลงในเครื่อง   VIDEOCASSETTE   RECORDER                       

2.  กด  Play

3.  จากนั้นก็ดูภาพในเทปว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร  แล้วเราก็จดบันทึกไว้ เพื่อนำไปพิมพ์ลงในแบบฟอร์มที่พี่จัดไว้ให้

4.  ตัดรายชื่อของเทปที่พิมพ์ไว้แล้วไปติดให้ถูกต้องตามกล่องเทป

5.  นำเทปไปเรียงตามหมวดหมู่ต่าง ๆอ ให้ถูกต้อง

                                                                                                   20/11/49