วันนี้ถึงที่ทำงานประมาณ  07.25  น. พี่ให้เอาเทปมาแบ่งเป็นหมวดหมู่  เช่น  หมวดพิธีการ  งานราชพิธีต่าง ๆ เป็นหมวด 1  การสัมภาษณ์  และรายการต่าง ๆ เป็นหมวด  2  ฯลฯ  พี่จะมีหมวดต่าง ๆ มาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วให้เราแยกเทปเป็นหมวดหมู่และจดบันทึกชื่อเรื่องเนื้อหาในเทปเอาไว้  แล้วนำไปพิมพ์  บอกหมวดหมู่ของเทปและติดไว้ที่หน้าตู้เพื่อสะดวกในการค้นหา  จากนั้นก็ไปช่วยพี่ตัดรูปในห้องภาพ

                                                                             16/11/49