เรื่องของนาฎศิลป์

ครูจักษ์
Best Practice โรงเรียนตะคร้อพิทยา

Best – Practice   โรงเรียนตะคร้อพิทยา  

                                                    ครูประจักษ์  โพธิ์วัด                           โรงเรียนตะคร้อพิทยาเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนครสวรรค์ เขต 3 ที่เปิดทำการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีจำนวนนักเรียน  459 คน  ผู้บริหาร 1 คน  รองผู้บริหาร 1 คน  ครูประจำการ 13 คน  พนักงานราชการ 3 คน  อัตราจ้าง 2 คน  นักการภารโรง 1 คน  ลูกจ้างในตำแหน่งภารโรง 1 คน (ใช้เงินโรงเรียนจ้าง) โรงเรียนจัดหลักสูตรการเรียนการสอนครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมคณะสี  นอกจากโรงเรียนได้จัดวิชาพื้นฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วโรงเรียนยังได้เปิดวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  การบริหารงานของโรงเรียนจัดการบริหารงานโดยให้ทุกคนมีส่วนรวมในการทำงานร่วมกันคือ นักเรียน  ผู้บริหาร  ครู  คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกัน เพื่อที่โรงเรียนจะได้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นคนที ดี  เก่ง และมีสุข ตามเจตนารมณ์ของการศึกษาไทย                                  กิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจของโรงเรียน                                 กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนตะคร้อพิทยา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้น่าสนใจทุกกลุ่มสาระการเรียนรู  โรงเรียนขอแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนดังนี้                             กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการแสดงพื้นเมือง และดนตรีไทย                                 กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการแสดงพื้นเมือง และดนตรีไทย เป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ต้องการให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทำงาน  คิดเป็นวางแผนการทำงานได้ดี  สามารถนำความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้เกียรติไปแสดง                                  อาจารย์ประจักษ์  โพธิ์วัด ครูอันดับ คศ. 2 โรงเรียนตะคร้อพิทยา  ผู้สอนวิชาการแสดงพื้นเมือง และดนตรีไทย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และมีทักษะการแสดงสามารถนำความรู้ไปแสดง และร่วมประกวดการแข่งทักษะในงานต่าง ๆ  ทำให้นักเรียน และโรงเรียนได้รับรับรางวัลดังต่อไปนี้                                1. ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันทักษะอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ประเภทนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในงานมหกรรมวิชาการ  48  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์                                2.  ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันทักษะอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ประเภทนาฏศิลป์ไทย ในงานมหกรรมวิชาการ  48  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์                                3. ได้รับเชิญเป็นตัวแทนนำนักเรียนไปแสดงมหาดุริยางค์ไทย ในงานฉลองศิริราชย์สมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2549                                 4. ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันทักษะและอาชีพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ประเภทนาฏศิลป์พื้นบ้าน ในงานโลกวิชาการมัธยม 47  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์                                5. ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันทักษะและอาชีพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ประเภทนาฏศิลป์ไทย ในงานโลกวิชาการมัธยม 47  ณ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์                                 6. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   การประกวดการแสดงพื้นเมือง เพลงเต้นกำรำเคียว ในงานต้นน้ำเจ้าพระยา ปี 2546                                7. ได้รับเชิญเป็นตัวแทนอำเภอไพศาลี นำนักเรียนไปแสดง รำมโนราห์เล่นน้ำ ในงานต้นน้ำเจ้าพระยา ปี 2547                                8.  โรงเรียนนำนักเรียนไปแสดงนาฏศิลป์ รำถวายพระพร  ในงานวันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  งานแห่เทียนจำนำพรรษา  จัดโดยอำเภอไพศาลี และองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ ทุกปี                                9. นักเรียนประกวดแข่งขันทักษะและอาชีพ เช่น ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ร้องเพลงไทยสากล และเพลงพระราชนิพนธ์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  รางวัลดีเด่น  มากมาย

                                 จากรางวัลที่โรงเรียนและนักเรียนได้รับดังกล่าวนี้ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงาน  นักเรียน  และผู้บริหารเป็นอย่างดี จึงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง และดนตรีไทย ประสบผลสำเร็จถึงตัวนักเรียน  ทำให้นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของครูจักษ์

คำสำคัญ (Tags)#ครูจักษ์

หมายเลขบันทึก: 62034, เขียน: 22 Nov 2006 @ 11:07 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 18:05 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.47.51.195
เขียนเมื่อ 

ผมเล็งเห็นว่าควรจัดให้มีการทอดผ้าป่ารวมรุ่น...จะได้นำเงินไปพัฒนาโรงเรียน

และศิษเก่าได้พบปะสังสรรค์กัน..และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น..และพบปะครูอาจารย์

ที่ห่างหายกันมานาน...

รักและเคารพครูและโรงเรียนเสมอ.....ต้นและปลาย

.....ประธานแจ็ค....

ปล. ถ้ามีกิจกรรมอะไรให้ผมช่วยบอกได้นะครับ

อย่าลืมเกียติบัติประธานนักเรียนผมนะครับ

จาก....นายวัชระ องกรุต