วันนี้ไม่ได้ไปฝึกงานเพราะมีเรียนและตอนบ่ายว่าจะเข้าไปแต่ต้องไปรับมาที่มาจากต่างจังหวัด  และบอกพี่เอาไว้แล้วไม่มีปัญหาค่ะ

                                                                                        14/11/49