วันนี้ถึงที่ทำงานประมาณ  07.25  น.   เข้าไปดูที่ฝ่ายภาพ  พี่ก็เลยสอนให้ทำการสแกนฟิล์ม  โดย

 
  1. เลือกฟิล์มที่ต้องการจะ SCAN  ใส่ลงในเครื่อง SCAN
  2. ทำความสะอาดฟิล์มด้วยที่พ้นลม
  3. เปิดโปรแกรม  Photo Base 
  4. ไปที่คำว่า  Acquire  คลิก  คำว่า  SCAN
  5. เลือกรูปที่ต้องการจะ SCAN  คลิก  คำว่า  SCAN
  6. รอจนกว่าเครื่องจะ  SCAN  เสร็จ
  7. จากนั้น  Crop รูปเพื่อความสวยงาม

                                                                                                      10/11/49