วันนี้ถึงที่ทำงานประมาณ  07.25  น. ช่วยพี่พิมพ์รายชื่อสารคดีและจัดหมวดหมู่เทป  การพิมพ์ชื่อสารคดีนี้เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนำไปใช้  วิธีการทำก็คือ เราจะพิมพ์ชื่อสารดคทั้งหมดที่มีทั้งเก่าและใหม่มาจัดพิมพ์เรียงตาม  ชื่อเรื่องของสารคดี วัน/เดือน/ปี  ที่ผลิต  เวลาของเทปสารคดีนั้นและผู้ที่ผลิตสารคดีด้วย  จัดพิมพ์ลงตารางและบอกหมวดที่อยู่ของสารคดีนั้นอีกด้วยเพื่อเวลาที่ต้องการหาจะได้รู้ว่าสารคดีม้วนนั้นอยู่ที่หมวดใดจะได้ตามไปหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว ไม่ต้องตามหาทีละตู้เพราะเทปที่นี้มีจำนวนเยอะมาก                                                                                                               

                                                                                                        17/1/49