วันนี้ถึงที่ทำงานประมาณ  07.30  น. ช่วยพี่ในห้อง  Studio  อัดรายการ  EGAT  TV  เป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันเวลา  8.30 9.00 น. วันนี้บันทึกเทปเรื่อง  นิทรรศการคุณภาพ กฟผ. 2549  โดยมีการสัมภาษณ์  นายสมบัติ  ศานติจารี   เป็นรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า  สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ และการแบ่งงานการเตรียมงานในแต่ละฝ่าย  พี่ให้ช่วยจับเวลา  โดยรายการมีเวลาออกอากาศ  25  นาที  และอีก 5 นาที  เป็นข่าว  จึงต้องมีการจับเวลาเพื่อให้พิธีกรรู้ว่าอีกกี่นาทีจะหมดเวลาเพื่อเร่งสรุปเนี้อหาการสัมภาษณ์ให้พอดีกับเวลาที่กำหนด  การจับเวลาก็ทำโดยการ  นำนาฬิกาจับเวลามาเริ่มจับเวลาตอนที่พิธีกรเริ่มรายการ  เมื่อเวลาผ่านไป  10 นาที ก็จะเขียนบอกเวลาที่เหลือคือ  15  นาที  บอกจนถึง  5  นาทีสุดท้าย พิธีการก็จะเร่งสรุปทันที 

                                                                                                   15/11/49