ใน lunch talk  ของสภามหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๕ พ.ย. ๔๙   อ.ดร.กิติกร   จามรดุสิต   แห่งคณะสิ่งแวดล้อมฯ   นำเสนอผลงานโครงการ "อะคริลิกใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม"   เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีการจดสิทธิบัตร   และมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม   น่าชื่นชมมาก

          อ่านสรุปผลงานได้ที่นี่

วิจารณ์   พานิช
๑๒  พ.ย.  ๔๙