KM Café ครั้งที่ 4

KMCenterSDU
KM Café ครั้งที่ 4 ทำอย่างไรถึงจะกล้า
สรุป KM Café ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา 13.30 -14.30 น. ห้อง 1114               KM Café ครั้งที่ 4 หัวข้อ ทำอย่างไรถึงจะกล้า มีผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวม  5 คน ประกอบด้วย 
รายชื่อ หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
1.  ดร.สุริยะ  เจียมประชานรากร 2.  Dr. Susu  Nousala 3.  อาจารย์ สินีมาศ  สร้อยคีรี 4.  คุณสุรสิทธิ์  ธนสมบูรณ์กิจ โครงการการจัดการความรู้ โครงการการจัดการความรู้ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ       0-6527-2411 0-2244-5869 0-1751-8863 0-9766-3633
  สาระความรู้ที่สกัดได้จาก KM Café ครั้งที่ 4 มีดังนี้ ในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นหลัก  เนื่อง จาก  Dr. Susu  Nousala  ได้เข้าร่วม KM Café ในครั้งนี้ด้วย  ทำให้เกิดประเด็นความคิดที่ผู้ร่วมเสวนาเชื่อว่า จะนำไปปรับใช้กับการจัดการให้เกิดความกล้าของตนเอง  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และองค์กร  ดังนี้ 1.   คนส่วนใหญ่ชอบที่จะเป็นผู้ฟังมากกว่าที่จะเป็นผู้พูด  สาเหตุหนึ่งคงเป็นเพราะไม่ชอบการเผชิญหน้าและการโต้แย้งกัน  ทำนอง ทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย  ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ใช่จะเป็นเฉพาะคนไทย  แม้แต่คนต่างชาติโดยเฉพาะในทวีปยุโรปก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  แต่อาจจะมีความกล้าที่จะพูดบ้างเล็กน้อย 2.   ความกล้าของคนโดยเฉพาะคนไทย  จะเกิดขึ้นเมื่อมีความเดือนร้อนหรือเสียผลประโยชน์  และถ้ามีคนริเริ่มหรือเริ่มต้น  ก็จะเป็นตัวกระตุ้นในความกล้าขยายวงมากขึ้นไปอีก 3.   ความรู้และประสบการณ์ของคน  จะช่วยส่งผลต่อความกล้า  การรวมกลุ่มผู้สนใจ (Community  of  Interest)  จะทำให้คนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  เพราะอย่างน้อยก็มีความรู้ในเรื่องที่กำลังพูดถึงอยู่ 4.   ความกล้าในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ต้องวิเคราะห์ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ  เพราะ ความกล้า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจถูกมองได้ว่าเป็น ความก้าวร้าว ซึ่งจะเกิดผลเสียต่องานที่ทำอยู่   ทำนอง อารมณ์ร้อน  แต่อ่อนหัด  แต่ความกล้าที่เกิดจากความมั่นใจในความรู้ของตนเอง  และหากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆด้วยแล้ว  ยิ่งทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น 5.   การฝึกความกล้าในสิ่งที่ดีมีประโยชน์  เป็นสิ่งที่ทำได้และควรทำ  โดยต้องปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเรียน  อาจารย์ต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมและค้นหาจุดเด่น / จุดด้อยของนักเรียนแต่ละคน  วิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความกล้าและความไม่กล้า  การฝึกให้ผู้เรียนมีความกล้าที่จะคิด  กล้าที่จะถาม  กล้าที่จะทำ  จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่ดีๆมากยิ่งขึ้นไปอีก  และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม   ในครั้งต่อไปคือวันพฤหัสบดี  ที่ 23 พฤศจิกายน  2549 จะเป็นหัวข้อเรื่อง การสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน ขอเชิญชวนท่านที่สนใจมา ณ โอกาสนี้   หากมีหน่วยงานใดต้องการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำนอง KM Café  เช่นอาจจะเป็น  KM  Tea  หรือ  KM  Juice  ที่ KM Café  ยินดีสัญจรไปร่วมวงด้วยเพื่อขยายกิจกรรม      KM Café  ให้อยู่รอดได้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   หมายเหตุ    ท่านผู้สนใจเข้าร่วม KM Café ครั้งที่ 3 กรุณาติดต่อแจ้งชื่อที่ 0-2244-5869    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMCenter ม.ราชภัฏสวนดุสิต

คำสำคัญ (Tags)#km#café

หมายเลขบันทึก: 62011, เขียน: 22 Nov 2006 @ 10:43 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ