161209-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Almighty

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.08

Ref.#595133


Almighty

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “almighty”

(เน้น พยางค์ สอง mahy) ว่า “awl-mahy-tee”


Dictionary of Problem Words and Expression

ให้ความหมาย คุณศัพท์ “almighty” ว่า

“having unlimited power” = มีอำนาจ ไม่มีที่สิ้นสุด”

ที่ใช้มากเกิน อย่างไม่เป็นทางการ ในความหมายว่า

“extreme” = อย่างที่สุด

และ “terrible" = น่าเกรงขาม

A Supreme Being (พระเจ้า) is almighty.’

แต่เป็นที่น่าสงสัย ว่าจะ “เหมาะสมหรือไม่” กับ การใช้ลักษณะต่อไปนี้

“in an almighty bit of trouble.” หรือ

almighty tired.”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)