วันที่ 30 พิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (7 ธันวาคม 2559)

<p “=””>เช้าวันนี้ได้มีโอกาสพานักเรียนไปร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีลำดับพิธีการดังนี้
</p> <p “=””>มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี จัดพิธี ถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวราชภัฏทุกแห่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 36
</p> <p “=””>เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อชาวราชภัฏอย่างหาที่สุดมิได้
</p> <p “=””>โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้เปิดกรวย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
พร้อมอ่านราชกิจจานุเบกษา ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ในการนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กล่าวถวายคำปฏิญาณ ว่าจะธำรงพระเกียรติและเทิดทูนพระบารมีด้วยใจภักดิ์ โดยจะมุ่งปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเพื่อสนองพระราโชบายด้านการศึกษาและโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นเต็มกำลัง พร้อมสนองงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะเป็นราชพลี สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรม ภายใต้พระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ให้สมกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศเสมอมา จากนั้น
ได้ทูลถวายพระพรชัยมงคล ด้วยคำว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกันกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 5,000 คน โดยพร้อมเพรียงกัน ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

</p> <p “=””>ขอบคุณภาพและข้อมูลดี ๆ จาก : CMRU Photo Activities
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)