​สรุปหลักฐานว่าพพจ.เป็นคนไทย

สรุปหลักฐานว่าพพจ.เป็นคนไทย

-เกิดทางตอนใต้ เขตมรสุม(ไม่งั้นคงไม่บัญญัติวันเข้าพรรษาเป็นฤดูฝนเหืมอนไทย)

-ต้นสาละที่ประสูตเป็นต้นไม้ทางใต้ ไม่มีแถวเนปาล

-ผิวสีทอง..ไม่ดำคล้ำเหมือนพวกทมิฬนาดุของอินเดียใต้

-ผมเหยียดตรง ไม่งอหยิกเหมือนพวกทมิฬนาดุของอินเดียใต้

-นิพพานแล้วให้เอาพระอุรังคธาตุมาไว้ที่นครพนม (สงสัยว่าไม่เกิดก็ตรัสสรู้ที่นี่)

ตรัสสรู้ก็ที่ภาคใต้ ไม่งั้นนางสุชาดาจะเอาข้าวที่ไหนไปหุงมธุปายาสทางหนือมีแต่สาลี

-ข้าวมธุปายาสนั้นสันนิษฐานว่าน่าเป๋นข้าวเหนียว นมวัวก็คือกระทิมะพร้าว กินแล้วกำลังดี

-คนอีสานวันนี้ยังมี—-สายนามสกลว่า “บุดดา” ถามดูก็ไม่รู้ที่มา เช่นหลวงปู่บุดดาป็นต้น

-การเดินทางไปอินเดียทางเรือน่าผ่านทางไชยา นครศรี แถบนี้เลยมีพุทธศาสนาหยั่งรากดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)