วันที่ 19 เช้าวันใหม่ในเดือนสุดท้ายของปี...(1 ธันวาคม 2559)

สวัสดีเช้าวันใหม่ เดือนใหม่ ของสิ้นปี เข้านี้ยังคงดำเนินกิจวัตรประจำวันเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมา นั่นก็คือ ทำเวรประจำวันในห้องและทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ ซึ่งนี่คงเป็นหน้าที่ที่ฉันต้องทำไปโดยปริยายแล้วล่ะ เพราะนักเรียนทำไม่สะอาดกันเลย หรือนักเรียนอาจจะไม่ทำแล้วรอให้ฉันมาทำแทนก็ได้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่ง ที่ควรฝึกฝนให้เด็กได้มีความรับผิดชอบและมีวินัยตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า

สำหรับวันนี้มีสอน 3 คาบ แต่หลังจากที่สอนเสร็จก็ยังคงต้องขนย้ายของในห้องทำงานใหม่ให้เข้าที่เข้าทางกว่าเดิม

จากนั้นก็มาเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ของในหลวง รัชกาล 9 และจากการเตรียมในเย็นนี้ก็มีสัญญาณเตือนว่า พรุ่งนี้เช้าต้องมาเตรียมของที่เหลือแต่เช้าเลย ไม่เป็นไร หนักเอา เบาสู้อยู่แล้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)