วันที่ 18 ห้องใหม่...(29-30 พฤศจิกายน 2559)

เช้านี้ขณะที่ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ก็ได้รับข่าวด่วนสายตรงจากท่าน ผอ. ซึ่งความในข่าวนั้น ได้ยินแล้วเหงื่อไหลรอเลยทีเดียว เพราะชั้น ป.2/1 ต้องย้ายห้องขึ้นไปอยู่ชั้น 2 ของอาคารเดิม เพื่อให้ชั้น ป.2/3 มาอยู่ประจำห้องแทน

และภารกิจการขนย้ายของก็เริ่มต้นขึ้นในชั่วโมง 179 คาบ แต่ฉันไม่ได้ช่วยครูพี่เลี้ยงอย่างเต็มที่ เพราะต้องเตรียมสอบอ่าน-เขียนนักเรียนที่ขาดเรียนเมือวันศุกร์ที่ผ่านมา และต้องเตรียมตัวในการสอนคาบที่ 1 และ 2

หลังจากสอนเสร็จก็ขึ้นไปช่วยครูพี่เลี้ยงจัดตกแต่งห้องเรียน เสร็จแล้วก็ลงมาขนย้ายของในห้องวิชาการต่อ งานนี้ดึกอีกแล้ว กว่าจะเลิก แต่ยังไม่เสร็จ ก็แยกย้ายกันในเวลา 4 ทุ่มตรงพอดี


และในวันที่ 30 พฤศจิกายน เมื่อว่างจากการสอน ก็ยังคงต้องขนย้ายของอีกเช่นเดิม แต่ความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้ว เพราะที่เหลือก็คือการจัดตกแต่งเท่านั้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวรัตนา กาวีเมือง...(ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)