ได้ยิน ได้เห็นมานานแล้วเหมือนกัน วันนี้ผ่านไปเจอเว็บนี้อีก เลยแวะมาดูเสียหน่อย

XAMPP เป็น software ที่รวม Apache, MySQL, PHP, PERL มาไว้เป็นชุดเดียวกัน เพื่อความสะดวกติดตั้งและใช้งาน

* XAMPP for Linux 

The distribution for Linux systems (tested for SuSE, RedHat, Mandrake and Debian) contains: Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, gdbm, zlib, expat, Sablotron, libxml, Ming, Webalizer, pdf class, ncurses, mod_perl, FreeTDS, gettext, mcrypt, mhash, eAccelerator, SQLite and IMAP C-Client.

* XAMPP for Windows
The distribution for Windows 98, NT, 2000 and XP. This version contains: Apache, MySQL, PHP + PEAR, Perl, mod_php, mod_perl, mod_ssl, OpenSSL, phpMyAdmin, Webalizer, Mercury Mail Transport System for Win32 and NetWare Systems v3.32, JpGraph, FileZilla FTP Server, mcrypt, eAccelerator, SQLite, and WEB-DAV + mod_auth_mysql.

XAMPP for Mac OS X
The distribution for Mac OS X contains: Apache, MySQL, PHP & PEAR, SQLite, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, GD, Freetype2, libjpeg, libpng, zlib, Ming, Webalizer, mod_perl, eAccelerator, phpSQLiteAdmin.

XAMPP for Solaris
The distribution for Solaris (developed and tested with Solaris 8, tested with Solaris 9) contains: Apache, MySQL, PHP & PEAR, Perl, ProFTPD, phpMyAdmin, OpenSSL, Freetype2, libjpeg, libpng, zlib, expat, Ming, Webalizer, pdf class.

 

ตอนแรกว่าไปแล้ว Geek อย่างท่านๆ คงเป็นประเภท hardcore ลงเอง ปรับแต่งเอง แต่พอมาเจอหน้านี่
ก็เริ่มสนใจ

user posted image
user posted image
user posted image

มาลองอ่านวิธีติดตั้งได้จาก Installing Xampp and WordPress
user posted image


มันก็สะดวกดีนะ