รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 7)

กิจกรรมพัฒนานักศึกษต้องจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทันสมัยตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีฐานข้อมูลการวิจัยความต้องการพัฒนาของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจากนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม (Active Participation) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Passive Participation ) และผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษางานวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 พบว่า

1 ควรกำหนดนโยบายกิจกรรมนักศึกษาและกำหนดหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาโดยพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี นับเป็นหน่วยชั่วโมงกิจกรรมพร้อมบันทึกประวัติกิจกรรม   

2 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทันสมัยตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีฐานข้อมูลการวิจัยความต้องการพัฒนาของนักศึกษา จัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา พิจารณาค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

3   สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์และรถให้เพียงพอและเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#กิจกรรมนักศึกษา#กิจการนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 61961, เขียน: 22 Nov 2006 @ 08:13 (), แก้ไข: 27 Apr 2012 @ 10:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)