รายงานการวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษา (ตอน 7)

  ติดต่อ

  กิจกรรมพัฒนานักศึกษต้องจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทันสมัยตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีฐานข้อมูลการวิจัยความต้องการพัฒนาของนักศึกษา   

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจากนักศึกษาผู้จัดกิจกรรม (Active Participation) นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม (Passive Participation ) และผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษางานวิจัยผลกระทบการมีส่วนร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2548 พบว่า

1 ควรกำหนดนโยบายกิจกรรมนักศึกษาและกำหนดหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาโดยพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี นับเป็นหน่วยชั่วโมงกิจกรรมพร้อมบันทึกประวัติกิจกรรม   

2 จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทันสมัยตรงตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีฐานข้อมูลการวิจัยความต้องการพัฒนาของนักศึกษา จัดทำคู่มือกิจกรรมนักศึกษา พิจารณาค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

3   สนับสนุนงบประมาณ สถานที่ อุปกรณ์และรถให้เพียงพอและเหมาะสม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 61961, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-27 10:34:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิจัย#กิจกรรมนักศึกษา#กิจการนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)