เรื่องเล่า การจัดการความรู้ 2

เลี้ยงลูกอย่างไร ลูกถึงเป็นคนดี
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม การจัดการความรู้  ในหัวข้อเรื่อง  เลี้ยงลูกอย่างไร ลูกถึงเป็นคนดี โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มาร่วมกิจกรรม  โดยการแบ่งผู้ปกครองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุบาล-ป.3  กลุ่ม ป.4-ป.6  และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น  จากการทำกิจกรรมครั้งนี้สกัดเป็นขุมความรู้ได้ดังนี้ 1.       การเลี้ยงลูก ต้องเอาใจใส่ ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด 2.       ตอบคำถามลูกทุกคำถาม อย่าปฏิเสธหรือรำคาญ 3.       อย่าปล่อยให้ลูกอยู่ว่าง ๆ ควรหางานที่ลูกชอบให้ทำ เช่น ทำกับข้าว ปลูกผัก 4.       ให้เวลาอิสระกับลูกบ้าง  แต่ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด 5.       เล่านิทานที่มีคติให้ลูกฟัง หรือสอนธรรมะแก่ลูกในโอกาสที่เหมาะสม เช่น ก่อนนอน 6.       มอบหมายงานให้ลูกทำ เป็นงานง่าย ๆ เช่น ถูบ้าน  กวาดบ้าน เป็นการฝึกความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นจนเป็นนิสัย 7.       ให้ความสนใจในการศึกษาเล่าเรียนของลูกให้มาก โดยไม่บังคับลูกว่าต้องเรียนดี  แต่ขอให้เป็นเด็กดี จากการจัดการความรู้ครั้งนี้  คณะครูนำผลมาวิเคราะห์เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยได้ร่วมออกแบบจัดกิจกรรมต่อไป คือ 1.         ทำกิจกรรมค่ายนักเรียน ใช้ชื่อ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โดยนิมนต์พระมาจัดกิจกรรมให้ความรู้และมุ่งเน้นการเป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบ ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และเป็นลูกกตัญญู 2.         ทำกิจกรรมค่ายนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ตามโครงการ ค่ายเยาวชนคนดีที่ชาติต้องการ  โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ กับความเสมอภาคระหว่างชายหญิง การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว โรคเอดส์และสิ่งเสพย์ติด  และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นลูกที่ดีของครอบครัว เป็นคนดีของสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ผอ.พิชัย

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#เลี้ยงลูกอย่างไร

หมายเลขบันทึก: 61958, เขียน: 22 Nov 2006 @ 07:26 (), แก้ไข: 08 Apr 2012 @ 08:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)