นักเรียนหญิงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายที่นำเสนอผลงานตามความพร้อม  หมายถึง  กลุ่มใดพร้อมก่อนก็ให้นำเสนอผลงาน  แต่.....กลุ่มนี้เสร็จทีหลัง  ความคาดหวังของครูผู้สอนตั้งไว้เพียง...นักเรียนทำงานเสร็จเป็นชิ้นงานก็พอใจแล้ว

แต่เมื่อถึงเวลาการนำเสนอผลงาน  ครูผู้สอนก็ต้อง  ทึ่งและงงกับความสามารถในการนำเสนอของนักเรียนกลุ่มบ๊วยก็ว่าได้

นักเรียนทุกคนกล้าพูด  กล้าแสดงออก  ไม่ขวยเขิน  ต้องปรับปรุงเรื่องเสียงเท่านั้น

ส่วนผลงานของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี  ไม่แพ้กลุ่มชั้นนำเลย

เยี่ยม...เป็นคำชมของผู้สอนให้กับนักเรียน

เห็นนักเรียนมีความสามารถในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน  มีความมั่นใจในผลงานของตนเอง  มีการทำงานร่วมกันโยใช้ระบบกลุ่ม  ความสามัคคีช่วยเหลือกัน  ยอมรับฟังกัน  ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตาม

เท่านี้..ครูก็พอใจ  ..  ขั้นต่อไป นักเรียนจะต้องฝึกรายละเอียดกันต่อไป