บันทึกครั้งที่ 29 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

วันนี้เริ่มงานด้วยการเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้บันทึกภาพvdo โดยมีกล้อง SONY DVCAM 1ตัว และข้าตั้งกล้อง1 อัน โดยจะเริ่มถ่ายตอน 9 โมง โดยถ่ายเก็บบรรยาการทั่วไปของงาน เช่น การแสดงดชว์วิทยาศาสตร์ การชมภาพยนตร์ กิจกรรมในห้องฉายภาพยนตร์ บูทให้ความรู้ต่างๆ โดยมีพี่จิโรภาสคอยให้ความแนะนำต่างๆ

ตอนบ่ายนำเทปมาลงเครื่องตัดต่อให้พี่จิโรภาส และออกไปบันทึกภาพกิจกรรมต่างในช่วงบ่ายต่อครับ