เริ่มงานหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ไม่นาน อุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันต่าง ๆ ก็ถาโถมเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบครุภัณฑ์ หรือการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งการรื้อปรับระบบงาน ที่เคยมีความไม่ชัดเจนต่าง ๆ วันนี้ก็ยังถามตัวเองเหมือนกันว่า จะฝ่าฟันสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นไหวหรือไม่ เรื่องงานก็ไม่เท่าไหร่ แต่เรื่องคนนี่สิลำบากมากกว่า ทำไมหรือครูบัญชีไม่มีสิทธิมีความรู้ที่จะสอนคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือ?