ติดต่อ

PHP 5.2.0

จากหน้าเพจ PHP 5 ChangeLog

PHP 5.2.0 Release Announcement

The PHP development team is proud to announce the immediate release of PHP 5.2.0. This release is a major improvement in the 5.X series, which includes a large number of new features, bug fixes and security enhancements.

The key features of PHP 5.2.0 include:

    * New memory manager for the Zend Engine with improved performance and a more accurate memory usage tracking.
    * Input filtering extension was added and enabled by default.
    * JSON extension was added and enabled by default.
มีคำสั่ง json_encode และ json_decode  เพิ่มขึ้นมา

    * ZIP extension for creating and editing zip files was introduced.
ตั้งแต่ PHP 5.2 เป็นต้นไป PECL ZIP เดิม จะถูกรวมไปกับ PHP (ไม่ต้อง download PECL มาติดตั้งอีกแล้ว)  นอกจากนี้ยังสามารถ write zip ได้อีกด้วย smile.gif

    * Hooks for tracking file upload progress were introduced.
    * Introduced E_RECOVERABLE_ERROR error mode.
จากการประชุมที่ Paris เมื่อ ปีที่แล้ว (November 11th and 12th, 2005)  อ้างอิงจาก My Webpage
อันเนื่องมาจากการใช้ E_ERROR เป็น "Fatal run-time errors"  ซึ่งเป็น error ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เช่น ปัญหาเรื่องหน่วยความจำ ทำให้ scripts ทำงานล้มเหลว
ในขณะที่ E_RECOVERABLE_ERROR คือ "Catchable fatal error" หมายความว่า ถึงแม้จะมี Error เกิดขึ้น  แต่เป็น Error ที่ไม่ร้ายแรง สามารถแก้ไขได้

Issue: Currently many extensions use E_ERROR if something goes wrong, which stops the execution of the script immediately, even when this is not really required.
    * Introduced DateTime and DateTimeZone objects with methods to manipulate date/time information.
    * Upgraded bundled SQLite, PCRE libraries.
SQLite : sqlite extension ได้แนบมากับ PHP แล้ว
PCRE  : มี directive pcre.backtrack_limit และ pcre.recursion_limit เพิ่มขึ้นมา    * Upgraded OpenSSL, MySQL and PostgreSQL client libraries for Windows installations.
ไม่ต้องไป download ที่ mysql อีกแล้ว (หากต้องใช้ MySQL 5.x)

    * Many performance improvements.
    * Over 200 bug fixes.

Security Enhancements and Fixes in PHP 5.2.0:

    * Made PostgreSQL escaping functions in PostgreSQL and PDO extension keep track of character set encoding whenever possible.
    * Added allow_url_include, set to Off by default to disallow use of URLs for include and require.
    * Disable realpath cache when open_basedir and safe_mode are being used.
    * Improved safe_mode enforcement for error_log() function.
    * Fixed a possible buffer overflow in the underlying code responsible for htmlspecialchars() and htmlentities() functions.
    * Added missing safe_mode and open_basedir checks for the cURL extension.
    * Fixed overflow is str_repeat() & wordwrap() functions on 64bit machines.
    * Fixed handling of long paths inside the tempnam() function.
    * Fixed safe_mode/open_basedir checks for session.save_path, allowing them to account for extra parameters.
    * Fixed ini setting overload in the ini_restore() function.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 61967, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #opensource#computer#php#json#zip#pecl#e_error#e_recoverable_error

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)