161202-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – Afterward & afterwards

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.01


Afterward และ Afterwards


Dictionary.com สะกดคำอ่าน “afterward” และ “afterwards”

(ทั้งสองคำเน้น พยางค์ แรก af) ว่า “af-ter-werd”


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย ความหมาย ทั้ง “afterward” และ “afterwards”

คือ “subsequently” หรือ “at a later time” และเป็น ที่ยอมรับ


การใช้แบบ US English ทั่วไป นิยมคำสั้นกว่า “afterward”

ขณะที่การใช้ทั่วไปใน UK English ใช้ “afterwards”


อย่าสับสน กับ “afterword” ที่ออกเสียงคล้ายกัน เน้น พยางค์ แรก

และ หมายถึง “บทส่งท้าย” ของหนังสือเล่มหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)