ปลายทางข้างหน้าฝ้ามัว.......ดีชั่วประจักษ์หลักฐานความเห็น (1)

เมื่อปลายทางข้างหน้าจ้าเจิด

ก่อเกิดคิดธรรมดีมีที่หมาย

รู้ชั่วดีที่ไปในบั้นปลาย

ผ่านจุดหมายปลายทาง ปลอดภัย