161201-3 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – After & afterwards & later

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.01


After และ afterwards และ later

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “after” และ “afterwars”

(เน้น พยางค์ แรก af/ahf) ว่า “af/ahf-ter” และ “af-ter-werd”


Collins COBUILD English Dictionary

อธิบาย การใช้ After และ afterwards และ later

โดยใช้ “after” เป็น บุพบท

ถ้า “บางสิ่ง เกิดขึ้น ‘after’ เวลาหนึ่ง หรือ เหตุการณ์อย่างหนึ่ง

หมายถึง “มันเกิดขึ้น ระหว่างห้วงเวลา ตามหลัง เวลาหรือเหตุการณ์นั้น” เช่น

‘Vineeta came in just after midnight.’

‘We’ll hear about everything after dinner.’

สามารถกล่าวว่า “บางคน ทำบางสิ่ง ‘after doing’ บางสิ่งอย่างอื่น”

After leaving school he worked as an accountant.’

After completing and signing the form, please return it to me.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าว ว่า “บางคน ‘is after’ a particular age.”

ให้ใช้ว่า “They are over that age.”

‘She was well over fifty.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “after” เพื่อ กล่าวว่า “บางสิ่ง อยู่ที่ด้านหลัง ของสิ่งอื่น”

ควรใช้ คำว่า “behind”

‘I’ve parked behind the school.’

ส่วน “afterwards” เป็น กริยาวิเศษณ์

ถ้า บางสิ่งเกิดขึ้น ‘afterwards’ หมายความว่า

“มันเกิดขึ้น หลัง เหตุการณ์หรือ เวลา หนึ่ง ที่ได้กล่าวถึงแล้ว ก่อนหน้า

ปกติมักใช้ “afterwards” ในวลี

เช่น “not long afterwards” “soon afterwards” และ “shortly afterwards”

‘She died soon afterwards.’

Shortly afterwards her marriage broke up.’

ในการใช้แบบ US บางครั้งสะกด “afterward”

‘I left soon afterward.’

‘Not long afterward, he made a trip from L.A. to San Jose.’

ส่วน “later” เป็น กริยาวิเศษณ์

ใช้ “later” อ้างอิง เวลา หรือ สถานการณ์ ที่ตามหลัง เวลา เมื่อ กำลังพูด

‘I’ll go and see her later.’

สามารถใช้ “later” เป็น วลี ร่วมกับ “a little” “much” และ “not much”

A little later, the light went out.’

‘I learn all this much later.’

สามารถใช้ “after” “afterwards” หรือ “later” ตามหลัง วลีหนึ่ง

ที่กล่าวถึง ห้วงเวลาหนึ่ง เพื่อบอกว่า บางสิ่ง เกิดขึ้น เมื่อใด

‘I met him five years after his wife’s death.’

‘She wrote about it six years afterwards.’

Ten minutes later he left the house.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (0)