มหาวิทยาลัยทักษิณนิเทศโรงเรียน ตชด เชิญ-พิศลยบุตรและโรงเรียน ตชด บ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา(6)

การนิเทศโรงเรียน ตชด แบบกัลยาณมิตรของโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ท่านคณบดีคณะเศรฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อาจารย์ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ และท่านอาจารย์ดร.จิราพร ช่อมณี จากคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตอีก 6 คนจากคณะศึกษาศาสตร์ น้องแอน(จุฑารัตย์ สุขทอง)เจ้าหน้าที่ประสานโครงการและผู้เขียนได้เดินทางไปโรงเรียนตชด เชิญ พิศลยบุตร ก่อน เป็นโรงเรียนแรก หน้าโรงเรียนมีดอกไม้เหมือนดอกชงโค สีสวยสดใสตัดกับขอบฟ้า ในชนบทมีอะไรที่เจริญตาเจริญใจให้ดูมากกว่าในเมือง แล้วแต่ว่าเราจะหาพบไหม

ทีมงานแต่ละทีมแยกกันไปนิเทศการสอนของครู ผู้เขียนไปนิเทศครูสอนภาษาอังกฤษ เพิ่งจ้างมาใหม่น้องจารุวรรณ เพิ่งจบมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


นักเรียนในห้องประถมศึกษาปีตั้งใจเรียนดี วันนี้คุณครูบอกว่ามาสอนแทนพี่ครูท่านหนึ่ง คุณครูสอนเรื่องสีแต่ว่าคุณครูเขียนคำว่า watermelon บนกระดานผิด ด้วยความตื่นเต้นหรืออย่างไรไม่ทราบ ผู้เขียนเลยไปกระซิบให้คุณครูแก้ไขใหม่ กลัวนักเรียนจำไปแบบผิดๆ นอกจากครูให้นักเรียนระบายสีและดูว่านักเรียนทำได้หรือไม่ จากการสอบถามนักเรียนเวลาเรียนพบว่านักเรียนตอบได้ แต่ว่านักเรียนเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับสีไม่ได้ ถ้ามีโอกาสคุณครูต้องให้นักเรียนเขียนบ่อยๆ


ข้างห้องผู้เขียน เสียงตีกันเดินตามมาดู พบว่าท่านคณบดีฯวีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ กำลังงช่วยคุณครูสอนเรื่องคำควบกล้ำ นักเรียนก็เขียนคำควบกล้ำได้ไม่ถูกอยู่ดี ท่านคณบดีฯบอกผู้เขียน แต่นักเรียนตั้งใจดีมากมาทางนิสิต ท่านอาจารย์ดร.จิราพร ช่อมณี จากคณะวิทยาศาสตร์กำลังนิเทศนิสิตฯที่สอนนักเรียน นอกจากนี้ท่านอาจารย์เพยาว์ ก็กำลังนิเทศนิสิตอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกัน นิสิตสาธิตการสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสง

ระหว่างเดินทางกลับมาประชุมกับครูใหญ่พบนักเรียนกลุ่มเดิมของผู้เขียนและของอาจารย์เพยาว์ขอถ่ายรูปด้วย เด็กๆน่ารักดี ถ้ามีโอกาสได้พัฒนานักเรียน มีครูที่พร้อมนักเรียนจะพัฒนาตนเองได้มากทีเดียวช่วงเดินมากับดร.จิราพร ช่อมณี จากคณะวิทยาศาสตร์ พบต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนลูกหว้าแต่ต้นเล็กกว่า อาจารย์บอกผู้เขียนว่าเคยเห็นในสวนยาง ตอนแรกไม่กล้ากิน แต่ดูป้ายแล้วกินได้พบว่าเป็นต้นพิลังกาสา เป็นยาแก้ไข้

ประชุมกับท่าน ครูใหญ่ ร้อยตำรวจโทวินนัย จันทร์แก้ว ท่านมีแนวทางในการบริหารโรงเรียนดี อยากให้กำลังใจในการทำงานโรงเรียนมีถั่วพูและต้นเพกาด้วย จำได้ว่าเพกาหรือทางเหนือเรียกว่าลิ้นฟ้า แถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนของผู้เขียนเดิมมีหลายต้นมาก ลองอ่านที่ผู้เขียนเขียนไว้ที่นี่อาหารกลางวันที่โรงเรียนอร่อยมาก ผู้เขียนเองชอบผักสด ชอบกินน้ำพริก ไม่รู้ว่าท่านอื่นชอบไหม แต่ตอนสุดท้ายก็เรียบร้อยหมดเกลี้ยง ทางอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ ได้มอบสื่อการเรียนการสอนเอาไว้ใช้สอนนักเรียนต่อไป ทีมงานเราเดินทางไปต่อที่ โรงเรียนตชด บ้านประกอบออก แต่มีนิสิตไปเข้าห้องน้ำผู้เขียนถามว่าห้องนี้คืออะไร นิสิตตอบว่าห้องเก็บของ จริงๆแล้วคือบ้านพักครู 555


โรงเรียน ตชด บ้านประกอบออก เป้นโรงเรียน ตชด ที่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดีมาก ผู้เขียนชอบแปลงผักปลัง นักเรียนกำลังจะไปแปรงฟันพอดี ท่านคณบดีฯวีณาบอกว่า นักเรียนแปรงฟันไม่ค่อยสะอาด แถมเปิดน้ำทิ้งเอาไว้ด้วย ทีมเราลืมบอกคุณครูท่านคณบดีฯ วีณาไปสอนนักเรียนเขียนคำศัพท์เรื่องปลา นักเรียนแข่งกันและโต้ตอบดีมาก แต่ว่านักเรียนเขียนผิดเป็นส่วนใหญ่ผู้เขียนไปนิเทศครูกิตตินันท์สอนภาษาอังกฤษ คุณครูเทียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทยถ้าใช้ระบบเสียง phonetic จะง่ายกว่าเพราะบางเสียงในภาษาอังกฤษ ภาษาไทยไม่มี


นิสิตสอนเรื่องการหายใจ นิสิตให้นักเรียนดูแบบจำลองด้วย และเรื่องท่อลำเลียงอาหารของพืช ที่ให้ผักกระสังทำลองดูสีให้นักเรียนดูนิสิตอีกกลุ่มหนึ่งสอนลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมท่านอาจารย์เพยาว์ประชุมกับทีมงานแจ้งเรื่องการอบรมครูในเดือนมกราคมวันที่ 6-7 มกราคม 2560 และการเตรียมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน


มหาวิทยาลัยได้มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเป็นแบบจำลองภูเขาไฟระเบิดและแบบจำลองเรื่องการหมุนของดวงอาทิตย์ก่อนกลับทีมงานแวะไปที่ด่านประกอบออกซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียน ด่านประกอบออกยังทำได้ไม่เรียบร้อย แต่ในอนาคตคงมีคนผ่านเส้นทางนี้จำนวนมาก


การมานิเทศโรงเรียน ตชด ทั้งสองโรงเรียนทำให้ทีมงานและผู้เขียนได้เห็นศักยภาพของโรงเรียน ตชด ว่าจะช่วยกันพัฒนาการศึกษาของบ้านเราไปทางไหน จะช่วยพัฒนานักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองอย่างไร การทำงานบนความไม่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ ถ้ามีความตั้งใจ ...มีคนถามผู้เขียนว่า ไปช่วยโรงเรียน ตชด แล้วได้อะไร ผู้เขียนอยากตอบๆว่า คนรู้ย่อมไม่ถาม คนที่ถามย่อมไม่มีวันเข้าใจ ถ้าไม่ศึกษาให้ดี....ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มาบอกว่าคิดถึงนะจ๊ะ

มีโอกาสขึ้นเหนือแล้วอย่าผ่านเมืองสามอ่าวไปเฉย ๆ นะ

แวะด้วยจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อมาก

มีโอกาสจะแวะไปเที่ยวครับ

พี่ครูสบายดีนะครับ