ปลูกต้นไม้ของพ่อ (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559)

สำหรับวันอังคารที่ 22 ประชาชนชาวไทยจะจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไว้ว่า เป็นวันที่พวกเราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรภูมิพลอดุลยเดช สำหรับทางโรงเรียนพุทธิโศภน คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมีกันอย่างพร้อมเพรียง หลังจากนั้นก็ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยได้เลือกปลูกต้นราชพฤกษ์ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย สำหรับวันนี้จะเป็นวันที่จะจดจำไปในชีวิตว่าครั้งหนึ่งนั้นได้ทำพิธีระลึกถึงพ่อ ซึ่งเป็นผู้ที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ผู้ที่พัฒนาประเทศในหลายๆด้านสมแล้วที่ต่างชาติยกให้เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา และก่อนจะมีการสอนนั้นก็ได้มีการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนตามจุดต่างๆ และมีการทำความสะอาดห้องเรียนถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ถึงทักษะชีวิต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดั่งโรงเรียนวิถีพุทธ


ต้นไม้ของพ่อ


บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพ่อหลวง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่ 2/2559)"ความเห็น (0)