อบรมนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ (รุ่นที่ 1)

วันนี้ผู้เขียนได้รับเชิญจากงานกิจการนิสิต ให้ไปจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน โดยนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะฝึกการสมัครงาน เขียนใบสมัครงาน เขียนประวัติหรือเรียกว่า Resume เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ วันนี้จัดในหอประชุมใหญ่หรือเรียกว่า หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ


ตอนไปถึงที่ห้องประชุมเพื่อนผู้เขียนคือคุณสายใจ จุลสุรางค์ กำลังบรรยายการสมัครงานเป็นภาษาไทย


มีน้องนิสิตช่วยลงทะเบียนกับพี่นก และคอยเช็คการเข้าออกของนิสิตในการเข้าฟังการบรรยายด้วย
ดูรวมๆแล้วนิสิตตั้งใจดีมาก แต่ไม่รู้ว่าสามารถเขียนสมัครงานได้หรือไม่

ผู้เขียนเริ่มบรรยายเรื่องการเขียน Resume เป็นภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากชื่อ ดังตัวอย่างข้างล่าง

RESUME

Name: Miss Kayan Rakrian

Address: Number 10 ,Moo 4 Nasathon sub-district, Huasai district, Nakhonsrithammarat province.80170.

Telephone: 081-9991111 E-mail : [email protected]

Date of birth: March 8 ,1992.

Status: Single

Education:

2015 Bachelor of Education Thaksin university , Songkhla province, Thailand, GPA: 3.25

2013 Grade 12, Huasaibamrungrat school, Nakhonsrithammarat province ,Thailand, GPA: 3.14

Training:

2014 Communicative English training at Education faculty Thaksin university ,Songkhla province, Thailand.

2013 Teacher behavior development at Education faculty Thaksin university ,Songkhla province, Thailand.

Activity:

2014 Vice chairman of the board of education.

2013 The chairman of conservation club.

Experience:

2013 Waiter at Sabaijai Chayla Muang district, Songkhla province

2012 Assistant students for guidance office ,Thaksin university.

Teacher training:

2015 Teaching practicum at Woranareechalerm school.

Skills :

- be able to use Microsoft Power Point, word, Excel, Photoshop

-be able to use Fax, photocopy

Interests:

-Badminton

References:

Dr.Somsak Srisai Lecturer at Social education department, Thaksin University.

Contact number: 090-1001110

Assoc. Prof.Dr. WanneeThamma, Lecturer at education faculty, Thaksin University.

Contact number: 080-5112110

แต่ใช้ power point ชุดนี้ อ่านที่นี่ครับ

หลังจากนั้นก็เรียนนิสิตแต่ละคณะมาตอบคำถาม นิสิตชุดนี้อยู่ชั้นปีที่ 4 ส่วนใหญ่กล้ามาก ใครตอบได้ก็ได้รางวัลเป็นของที่ระลึกไปเช่นสมุดสมัครงาน พวงกุญแจเป็นต้นผู้เขียนให้ดูการแนะนำตัวเองจาก video ข้างล่าง....


เมื่อนิสิตดูคนต่างประเทศ นักเรียนแลกเปลี่ยนคนไทยคนสุดท้ายและก็ให้ดูนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณเอกคณิตศาสตร์ ที่เรียนภาษาอังกฤษกับผู้เขียนเป็น English for daily life. ชื่อน้องมดและน้องล่า 555


เมื่อนิสิตมีแรงจูงใจที่จะฝึกพูดแล้วก็ขอาสาสมัครมาแนะนำตัวเอง ได้นิสิตเอกจีนมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีน

นิสิตเอกมลายู มาแนะนำตัวเองเป็นภาษามลายูมีน้องภูริ นิสิตจากคณะนิสิตศาสตร์ มาแสดงความสามารถและฝึกสนทนาเป็นภาษาอังกฤษกับเพื่อนด้วย แต่ ฮามาก


อย่างที่บอกนิสิตส่วนใหญ่ตั้งใจดีมาก แต่ว่าไปอ่านแบบประเมินพบว่านิสิตเขียนว่ามีเวลาน้อยเกินไป น่าจะต้องลองให้เขียนเลยในคร้ั้งหน้า
นิสิตแนะนำตนเองเป็นภาษามลายูชอบใจพี่สายใจให้นิสิตฝึกการไหว้ การส่งเอกสารตอนไปสมัครงาน ตอนไปสมัครงานจริงๆนิสิตจะได้ทำได้ถูกต้อง ต่อไปคงมีรุ่นที่ 2 ต้งขอบใจเพื่อนสายใจ และทีมงานที่ช่วยเหลือการทำกิจกรรม ขอบคุณนิสิตทุกคนที่โต้ตอบและตั้งใจทำกิจกรรมดีมาก ขอบคุณผู้อ่านที่เข้ามาอ่านด้วยครับ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ใครตอบได้ ....
ได้รางวัล

เหมือนตอนเรียนเลยครับ

ใครตอบได้ ครูให้ 1 คะแนน (555)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณแผ่นดิน

ใช่เลยครับ

แต่นิสิตดูจะเหมือนชอบรางวัลมากกว่าคะแนน

สบายดีใช่ไหมครับ