สังคมที่ไร้หลักการ จะไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วความเห็น (0)