เอกสารความรู้องค์ประกอบด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กับการศึกษา

chon3_5.ppt

เอกสารความรู้องค์ประกอบด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง กับการศึกษา

https://www.google.co.th/webhp?sourceid

ดร. จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี โรงเรียนบริหารธุรกิจคิงส์ตัน พัทยา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทที่ 2 การศึกษากับการเมืองการปกครองความเห็น (0)