อ่าวน้อยฯรวมพลังใจ จัดเกษียณให้ครูปริศนา

คณะศิษย์เก่าจากโรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ตั้งแต่ รุ่น 1 รวมกันหลายรุ่น(โดยมีรุ่น 7เป็นแกนนำ)จัดงานเกษียณให้ครู นับเป็นความภาคภูมิใจ ดีใจ ตื้นตันใจอย่างที่สุด ที่ได้พบกัน ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ ความก้าวหน้าในอาชีพ การประสพผลสำเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงาน อาชีพ ตลอดจนความเอื้ออาทร ความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารกัน นี่คือสายสัมพันธ์ที่ครูปรารถนาอยากให้ศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรมที่ดี และยังได้มอบทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียน ขอเป็นกำลังใจและตั้งความหวังไว้ว่า กิจกรรมอย่างนี้ควรจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอต่อๆ ไป ด้วยรักและห่วงใยจากใจครู
ศิษย์ถึงฝัน อันบรรเจิด และเพริศแพร้ว
ครูทุกท่าน พลันปลื้มแล้ว แก้วตาเอ๋ย
เป็นคนดี มีหลักชัย ไม่ละเลย
อย่าเพิกเฉย บุพการี มีบุญคุณ[email protected] 21 พฤศจิกายน 2559
(ยังมีต่อนะคะ...)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีความคิด พิชิตความเขลาความเห็น (0)