คนยิ่งเรียนมาก ยิ่งมีความรู้มาก มักจะมีอัตตาสูง ไม่ยอมเชื่อถืออะไรง่ายๆ ถ้ายิ่งสิ่งนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  พระพุทธองค์ท่านก็ได้สอนว่าไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆ แต่ให้พิสูจน์ให้รู้ด้วยตนเอง เราผู้มีโอกาศอันดี ได้เกิดเป็นคนไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  แล้วทำไมเราไม่มาลองศึกษาพระพุทธศาสนากันดูเล่า

 ว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อ 2500 ปีก่อน ช่างล้ำหน้าเกินกว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันมากมายนัก