R2R Education'59 ; TEDtalk “สร้างฝัน สานแรงบันดาลใจ พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

R2R Education'59 ; TEDtalk “สร้างฝัน สานแรงบันดาลใจ พัฒนาวิชาชีพสุขภาพไทย"

สำหรับ session นี้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ผ่าน TEDtalk

  • พัฒนาคน พัฒนางานกับการสร้างแหล่งบริการที่เข้มแข็ง : ดร.วัลยาภรณ์ ทังสุภูติ
  • เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยสายสัมพันธ์ เรียนรู้แบ่งปัน สร้างฝันด้วยหัวใจ : ดร.สาดี สายทอง แฮมิลตัน
  • สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคน เริ่มต้นจากที่บ้าน : คุณเชษฐา สุวรรณสา
  • กับก้าวที่กล้าสู่การพัฒนาตัวเองในยุค Thailand 4.0 : ผศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่ได้มาทันฟังคุณเชษฐา สุวรรณสา นักปราชญ์ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ TEDtalk เรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ สร้างคน เริ่มต้นจากที่บ้าน ซึ่งคุณเชษฐาพื้นฐานเรียนมาทางด้านศิลปะ ... จบทางด้านสถาปัตย์ และสอนลูกแบบ Home School

คุณเชษฐา ...เล่าที่มาที่ไปของชีวิตให้ฟังสนุกมาก "จุดเริ่มต้นของการมาสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างชีวิตที่บ้านเกิด เชื่อมกับการนำประวัติศาสตร์ในอดีตมาเป็นจุดตั้งต้นและเรียนรู้ และเปิดร้านกาแฟ ในขณะเดียวกันก็สอนหนังสือลูกด้วยตนเอง

ในขณะที่ฟัง... ทำให้นึกถึงเรื่อง...

  • การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ
  • การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง ผ่านความเป็นจริงของชีวิตโดยมีพ่อและแม่เป็นโค้ช เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้บ่มเพาะ ...เ
  • รียนรู้เข้าสู่ความลึกซึ้งทางด้านจิตใจ

ใน session นี้มาไม่ทันได้ฟังอาจารย์วิทยากรท่านอื่น TEDtalk แต่ก็เป็นวาสนาที่ได้ฟังคุณเชษฐา ทำให้มองเห็นถึงความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของคุณเชษฐา การเชื่อมความรู้แบบเนียนเนื้อเข้าไปในชีวิตที่ลูกคุณเชษฐาได้รับ

ความกล้า ... คือ สิ่งที่มีอยู่ในหัวใจ กล้าที่จะทำสิ่งที่แปลกและแตกต่างจากบรรทัดฐานของสังคมทั่วไป กล้าที่จะเปิดประตูการเรียนรู้ให้กับลูกอย่างแท้จริง ... ทำให้จินตนาการไปจนถึงโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive) ของลูกคุณเซษฐาน่าจะกว้างและลึกซึ้ง

การเรียนแบบ Home School ถือเป็นความท้าทายของผู้เป็นพ่อแม่ และการศึกษาไทย ... หลายคนชอบแนวคิดแต่ไม่กล้าทำ เพราะไปมุ่งห่วงหรือกังวลในเรื่องความเป็นเลิศ ... หรือการวัดผลสัมฤทธิ์ แต่ไม่ได้มุ่งตรงไปที่ความลึกซึ้งของเรื่องการเรียนรู้และการศึกษาที่แท้จริงของมนุษย์

หรือนักการศึกษาเอง ... ที่กอดทฤษฎีทางการศึกษาไว้แนบอกเพื่อบอกความรู้แก่ผู้อื่น แต่การสัมผัสจริงในเรื่องการสร้างคนให้เกิดการสร้างความรู้-สร้างปัญญานี้มีน้อยมากที่จะเห็นนักการศึกษาทำได้

ช่วงเวลาของการได้ฟัง ...TEDtalk คือ การได้ฟังความจริงที่ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่แท้จริง การฟังจึงไม่น่าเบื่อ หากแต่เกิดแรงบันดาลใจ (Inspiration) และเห็นพลังของการเรียนรู้ การฟังความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นเสน่ห์เสมอ

...

17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)