หนังสั้นเรื่อง วงกลมวงโกง

วงกลม....วงโกง

จากที่ข้าพเจ้าได้ชมหนังเรื่องวงกลม...วงโกง ข้าพเจ้าได้แง่คิดจากหนังเรื่องนี้ดังนี้

...หนังเรื่องนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเรื่อง ความโกง เพราะถ้ามนุษย์เราไม่มีความซื้อสัตย์ต่อกัน/ต่อคนอื่น คนที่ถูกกระทำก็จะไม่แสดงความซื่อสัตย์ออกมาเช่นกัน

....หนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็น การโกงเเบบกรงกรรมกรงเกวียน โดยใครที่ทำไม่ดีต่อใครไว้ก็จะได้รับผลตอบแทนดังเช่น นายตำรวจในเรื่องนี้ โดยเข้าได้ขโมยเครื่องใช้ไฟฟ้าจากรถที่ถูกรถชนแล้วเข้ามาที่โรงพักนำไปขายให้กับอาแปะ โดยเข้านั้นถูกโกงราคาแล้วไม่ทราบด้วยว่าของที่เขาได้ขโมยไปนั้นคือของๆขอบครอบน้องของเขานั้นเอง

...หนังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเลี้ยงดูสั่งสอน เพราะในหนังเรื่องนี้จะมีการโกงตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่จนถึงระดับเด็ก ทำให้มองเห็นถึงพฤติกรรมเลียนแบบ ซึ่งถ้าในสังคมของเราเป็นแบบนี้ก็น่ากลัวมากเลยนะค่ะ

จากการที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ทำให้นึกถึงทฤษฏีแห่งการเรียนรู้ เรื่องการเสริมแรง

...จากหนังเรื่อง จะเห็นได้อีกว่าถ้าอาแปะมีการเสริมทฤษฏีทางบวกให้เเก่เด็กโดยเด็กอาจจะมีการทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆโดยที่อาแปะปล่อยะละเลยทำให้เด็กมีการเสริมแรงตัวเองโดยการ ถ้าโกงค่้าขนมอาแปะเราก็จะได้เงินเพิ่มหรือได้เงินไปซื้อขนมเพิ่ม

...แต่ถ้าอาแปะมีการเสริมแรงทางลบโดยการดุว่าเด็ก และให้เงินเด็กทุกครั้งที่มาขอในเรื่องที่อยากได้/จำเป็นเด็กคนนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมที่ลักขโมยหรือโกงดังเรื่องนี้เป็นต้น

หนัเรื่องนี้เป็นหนังที่ออกแนวสะท้อนให้เห็นถึงสังคมไทยในปัจจุบันว่ามีการโกงเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด แล้วถ้าเราที่เป็นผู้ใหญ่โก่งให้เด็กเห็นพฤติกรมต่างๆก็จะเกิดการลอกเลียนแบบทำให้สัมคมเกิดความเสี่ยมถอยแล้วถอยหลังลงคลอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.)ความเห็น (0)