พระพรเลิศประเสริฐสู่ไท้

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


....พระพรเลิศประเสริฐสู่ไท้........ภูมิพล
ธ โปรดสรรพโคลงการดล..........ทุกข์พ้น
"โดยธรรม"แห่งประโยชน์ผล......ธ ปฏิบัติ...แบบเฮย
ปวงราษฎร์สุขล้น น้อม..............เทิดองค์


...."พอเพียง" ธ ตรัสเน้น...........แนะสอน
ทุกระดับจักสมประสงค์..............มั่นได้
พึงเพียรไป่แคลนคลอน.............ปฏิบัติ
โลกประจักษ์จึ่งซ้องไท้..............สดุดี


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันด์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นามปากกา toshare


โคลงดั้นบาทกุญชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)