บันทึกที่ 7 วัดสายตา ... เถอะนะคนดี (9 พฤศจิกายน 2559)

เขาว่ากันว่าถ้าอยากเป็นอะไร
ให้เรียนอย่างนั้น แต่ถ้าอยากเป็นทุกอย่าง
... ให้เรียน "ครู"

การมาฝึกสอนเทอมนี้ก็ได้ลองเป็น
"สาธารณสุข" 1 วัน เพราะได้รับมอบหมาย
ให้ไปตรวจสายตาของเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ทั้งหมด 4 ห้อง จำนวน 117 คน
ตรวจไป ตรวจมา คนตรวจก็เริ่มตาพร่ามัวเสียเอง

จากการตรวจสายตาสั้น - ยาว
ของนักเรียนชั้น ป.2 แล้ว
พบว่า บางคนสั้นข้างเดียว
ฉันก็สังเกตว่านักเรียนคนนี้ทำไมชอบลุกจากที่นั่ง
มาเดินแถวหน้ากระดาน เพราะตาของเขาสั้นข้างเดียวนั่นเอง
ซึ่งตอนนี้ฉันก็เป็นเหมือนกัน
มันทำให้รู้สึกเห็นไม่ค่อยชัด ภาพมัว
แต่เด็กสมัยนี้โชคดี ครูพี่เลี้ยงของฉันบอกว่า
จะมีหมอมาตรวจอาการดูอีกครั้ง
ให้เราตรวจดูข้อมูลก่อนจึงคัดไปให้คุณหมดตรวจ

"การงานที่ไม่เคยทำ ก็จะได้ทำทุกอย่าง" นี่คือ คำขวัญการมาฝึกสอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)