บันทึกที่ 5 เขตบริการ ชำนาญเรื่องกวาดเก็บ (7 พฤศจิกายน 2559)

ทุก ๆ วัน เวลา 07.40 น.
จะเป็นเวลาของการทำความสะอาดเขตบริการ
นักเรียนทุกชั้นจะมีเขตบริการของตนเองอย่างชัดเจน

ฉันได้ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4
ซึ่งเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ช่วยกันทำความสะอาดอย่างดี
แต่เด็กบางคนยังยืนคุยกัน ไม่ช่วยเพื่อนทำความสะอาด

ฉันจึงสังเกตพฤติกรรมอยู่นาน
จะเห็นได้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะยืนคุยกัน
เพื่อนเตือนก็จะไม่ฟัง แต่เมื่อฉันเดินไปดู
เด็กกลุ่มนี้ก็จะเดินไปหยิบเศษขยะ เศษใบไม้
ฉันจึงบอกว่า "ให้ทำความสะอาดช่วยกัน
ถ้าทำเสร็จไว ก็จะได้ไปเข้าแถวไว"
พฤติกรรมของเด็กก็ยังเหมือนเดิม
จนกระทั่งคุณครูเดินมา ไม่ต้องพูดอะไร
เด็ก ๆ รีบทำความสะอาดอย่างรวดเร็ว
เพียงพริบตาเดียวก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย
... เพียงเวลา 5 นาที


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (0)