161116-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด W – Would of

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Would of

(DPWE) อธิบาย การใช้ “would of”

ว่า เกิดจาก ความไม่ระวัง “ในการออกเสียง อย่างเร็ว”

ของคำว่า “would have” ที่กลายเป็น “would’ve” หรือ “would of”

เมื่อต้องใช้ กริยา “have” ร่วมกับ “would” ไม่ใช่ กับ บุพบท “of” เช่น

‘Yes, I would have (would’ve) noticed that.’

DPWE = Dictionary of Problem Words and Expression

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)