วิธีการหนึ่งที่จะทำให้เงินผิดกฎหมายไร้ค่าจากแผ่นดินความเห็น (0)