แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 102321

แบบบันทึกรายวิชาการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 102321

อาจารย์ผู้สอน ดร.สิริรัตน์ นาคิน

1. สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ในวิชานี้

ตอบ การที่สามารถออกแบบวิธีการสอนตามเทคนิค และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ที่อาจารย์ได้สอน ทฤษฎีเหล่านั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการสอนนักเรียนภายในอนาคตได้ ตามความเหมาะสมของผู้เรียนได้ อีกทั้งยังได้รู้ถึงการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการนำเอาความรู้นี้ไปจัดการห้องเรียนให้น่าอยู่ และครูก็สร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น มีความปลอดภัย นักเรียนจะได้มีความกระตือรือร้นที่จะตั้งใจเรียน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจะจัดห้องเรียนที่เป็นแบบ BBL เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

2. แง่คิด/ความรู้สึก/ความประทับใจที่มีต่อการเรียนและหรือผู้สอนในรายวิชานี้

ตอบ แง่คิดที่ได้ ครูไม่ได้ต้องการคนที่เก่ง ครูไม่ได้ต้องการคนที่สอนเก่ง แต่ครูต้องการคนที่สอนเด็กได้อย่างมีความสุข....

ความรู้สึก แรกๆก้รู้สึก กลัววิชานี้มากเนื่องจากต้องได้สอบสอน แต่พอเรียนไปเรียนมา รู้สึกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในอนาคตที่เป็นครูได้ และเมื่อได้สอบสอนจากที่ไม่ชอบ กลับชอบ เนื่องจากอาจารย์สิริรัตน์ได้ชื่นชมดิฉันว่าสอนได้ดี ดิฉันจึงมีแรงที่จะก้าวต่อไป ถึงแม้วันข้างหน้าจะโหดร้ายเพียงใด

ความประทับใจ ประทับใจอาจารย์ที่อาจารย์สอนดี เนื้อหาเเน่น สอดแทรกความเป็นครูสมัยใหม่ตลอดเวลา ประทับใจเพื่อนร่วมกลุ่มและเพื่อนร่วมห้องที่ปรบมือแสดงความยินดีเมื่อดิฉันสอนจบ ทำให้ดิฉันรู้สึกว่า "เธอทำให้เพื่อนมีความสุขนะ"

3. สิ่งที่ตัวเองควรปรับปรุงหรือควรพัฒนา

  • สมาธิในการเรียน
  • ควรพูดช้าและชัดกว่านี้
  • การให้รางวัลนักเรียนด้วยการชื่นชมหรือปรบมือควรพัฒนาต่อไป

4. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนในศัตวรรษที่21ความเห็น (11)

เข้ามาดูกันเยอะๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ

ขอบคุณจ้าลลิตา

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ

ขอบคุณทุกคนมากค่ะ

อ่ะๆๆ

เนื้อหามีสาระดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชอบเนื้อหาที่คุณตั๊กเขียนลงมากค่ะ

ขอบคุณมากจ้า