พรคำอธิษฐาน.....ก่อนปล่อยกระทงลงบนผืนพระคงคาความเห็น (0)