วันนี้(21 พ.ย.49) กลุ่มงานสนับสนุนของศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้มีการประสานแผน การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปี2550 ในเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งจัดที่พนากาพย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการประชุมนี้ได้เพิ่มหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการประสานงาน ประสานใจ ให้เจ้าหน้าที่ศุนย์ฯได้ทำร่วมกับจังหวัด ซึ่งแบ่งตามกลุ่มงานตามกลุ่มงานเช่น งานแม่และเด็ก งานวัยเรียน งานวัยทำงานรวมกับออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์ งานผู้สูงอายุ งานสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานวัยเรียนได้มีการพูดคุยกันในเรื่องจังหวัดทำงานหรือประสานงานอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งพี่สดศรี จากสสจ.กำแพงเพชร พี่โอ(คุณจินดา)จากสสจ.พิจิตร พี่แดง(คุณเอื้อมเดือน)จากสสจ.อุทัยธานี และน้องนุชสุดท้อง น้องหน่อง(จากสสจ.นครสวรรค์ )

พี่สดศรี  ได้บอกว่าการประสานการทำงานทุกๆอย่างในงานวัยเรียนนั้นพี่ใช้สัมพันธภาพส่วนตัว ความคุ้นเคยกัน การพูดคุยอธิบาย ใช้ทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขในระดับอำเภอ และตำบลและหน่วยงานทางการศึกษา แต่ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะใช้วิธีการประสานทางโทรศัพท์แล้วใช้ระบบทางหนังสือราชการตามไปทีหลัง ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในเรื่องการทำงานในพื้นที่

พี่แดง พี่โอและน้องหน่อง ก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่เพิ่มเป็นถ้าเป็นหน่วยงานทางการศึกษา จะใช้วิธีการค้นหาแกนนำหน่วยงานที่เข้มแข็งก่อนว่า สพท.ที่เข้มแข็งหรือโรงเรียนใดเข้มแข็ง แล้วใช้วิธีการขาย  Idia ให้กับแกนนำ ให้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ พอขาย Idia ได้แล้ว แกนนำทำได้ก็จะให้แกนนำขาย Idia นี้ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายต่อไป

ถ้าประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข จะดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆโดยตรงถ้าเกี่ยวข้องกับหลายระดับจะเลือกผู้มีอำนาจสุงสุดเพราะเป็นผู้ให้คุณให้โทษแล้วเข้าไปคุยถึงเนื้องานที่จะประสานว่างานนั้นจะทำประโยชน์ให้กับทางสสอ.สอ.อะไรบ้างสสจ.ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีอะไรเรียกว่า win win และในระดับสอ. ทางสสจ.จะให้เครดิต เช่น การยอมรับผลการประเมิน ถ้าเห็นว่าอะไรควรปรับเพิ่มเติมก็จะช่วยปรับปรุงหรือผลักดันให้บรรลุตามเกณฑ์มากขึ้นภายหลัง

ถ้าประสานกันระหว่างสสจ.ในแต่ละจังหวัด จะใช้วิธีการพูดคุยกัน ความคุ้นเคย แล้วแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รับฟังซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้มีช่องว่าง เห็นใจ ที่สำคัญที่สุดคือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นจังหวัดกำแพงคู่มือการประเมินไม่เพียงพอแต่จะต้องรีบทำให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ส่วนอุทัยธานีมีคู่มือหรือเอกสารพอแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะทำงานสามารถให้กำแพงเพชรยืมไปก่อนก็จะให้ยืมก่อนแล้วกำแพงหรือศูนย์ฯเบิกส่งมาให้ภายหลัง

ถ้าประสานกับศูนย์ฯ จะใช้ความสะดวกคือการโทรศัพท์ พูดคุยถึงปัญหาแล้วช่วยกันแก้ไข ไม่ใช้วิธีการตำหนิกัน แต่เป็นการช่วยกันคิดด้วยกัน

ในวันนี้จังหวัดต่างๆยังให้ข้อเสนอแนะด้วยว่า ในระดับศูนย์ฯกับจังหวัดนั้นมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว รู้จักหน้าตากันดี แต่ในระดับกรมอนามัยนั้นทางจังหวัดยังไม่รู้จักผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน เวลาประสานก็ใช้วิธีการประเมินจากเสียงที่ผ่านมาทางโทรศัพท์และจังหวัดเองก็อยากให้ทางกรมจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวัยเรียนในระดับประเทศบ้าง

สรุป การประสานนั้นใช้วิธี

1.การสร้างสัมพันธภาพส่วนตัว

2.การค้นหาแกนนำที่เข้มแข็ง

3.การใช้วิธีการ Win / Win

4.การให้เครติตกับหน่วยงาน

5.การพูดคุยและช่วยเหลือกันไม่ตำหนิกัน

เห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าคนวัยเรียนมีหัวใจต่องานขนาดไหนเชื่อว่างานเด็กวัยเรียนจะพัฒนาไปได้อีกไกล เพราะทุกคนคิดว่าพวกเรามีใจเป็นหนึ่งเดียว