การประสานงานประสานใจ งานวัยเรียนและเยาวชน

อัญชลี
ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน

วันนี้(21 พ.ย.49) กลุ่มงานสนับสนุนของศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดให้มีการประสานแผน การดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปี2550 ในเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งจัดที่พนากาพย์รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในการประชุมนี้ได้เพิ่มหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการประสานงาน ประสานใจ ให้เจ้าหน้าที่ศุนย์ฯได้ทำร่วมกับจังหวัด ซึ่งแบ่งตามกลุ่มงานตามกลุ่มงานเช่น งานแม่และเด็ก งานวัยเรียน งานวัยทำงานรวมกับออกกำลังกายและประชาสัมพันธ์ งานผู้สูงอายุ งานสิ่งแวดล้อม

สำหรับงานวัยเรียนได้มีการพูดคุยกันในเรื่องจังหวัดทำงานหรือประสานงานอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จ โดยได้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งพี่สดศรี จากสสจ.กำแพงเพชร พี่โอ(คุณจินดา)จากสสจ.พิจิตร พี่แดง(คุณเอื้อมเดือน)จากสสจ.อุทัยธานี และน้องนุชสุดท้อง น้องหน่อง(จากสสจ.นครสวรรค์ )

พี่สดศรี  ได้บอกว่าการประสานการทำงานทุกๆอย่างในงานวัยเรียนนั้นพี่ใช้สัมพันธภาพส่วนตัว ความคุ้นเคยกัน การพูดคุยอธิบาย ใช้ทั้งในหน่วยงานสาธารณสุขในระดับอำเภอ และตำบลและหน่วยงานทางการศึกษา แต่ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็จะใช้วิธีการประสานทางโทรศัพท์แล้วใช้ระบบทางหนังสือราชการตามไปทีหลัง ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาในเรื่องการทำงานในพื้นที่

พี่แดง พี่โอและน้องหน่อง ก็ใช้วิธีการเดียวกันแต่เพิ่มเป็นถ้าเป็นหน่วยงานทางการศึกษา จะใช้วิธีการค้นหาแกนนำหน่วยงานที่เข้มแข็งก่อนว่า สพท.ที่เข้มแข็งหรือโรงเรียนใดเข้มแข็ง แล้วใช้วิธีการขาย  Idia ให้กับแกนนำ ให้รู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ พอขาย Idia ได้แล้ว แกนนำทำได้ก็จะให้แกนนำขาย Idia นี้ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายต่อไป

ถ้าประสานกับหน่วยงานสาธารณสุข จะดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆโดยตรงถ้าเกี่ยวข้องกับหลายระดับจะเลือกผู้มีอำนาจสุงสุดเพราะเป็นผู้ให้คุณให้โทษแล้วเข้าไปคุยถึงเนื้องานที่จะประสานว่างานนั้นจะทำประโยชน์ให้กับทางสสอ.สอ.อะไรบ้างสสจ.ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มีอะไรเรียกว่า win win และในระดับสอ. ทางสสจ.จะให้เครดิต เช่น การยอมรับผลการประเมิน ถ้าเห็นว่าอะไรควรปรับเพิ่มเติมก็จะช่วยปรับปรุงหรือผลักดันให้บรรลุตามเกณฑ์มากขึ้นภายหลัง

ถ้าประสานกันระหว่างสสจ.ในแต่ละจังหวัด จะใช้วิธีการพูดคุยกัน ความคุ้นเคย แล้วแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รับฟังซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้มีช่องว่าง เห็นใจ ที่สำคัญที่สุดคือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นจังหวัดกำแพงคู่มือการประเมินไม่เพียงพอแต่จะต้องรีบทำให้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้ ส่วนอุทัยธานีมีคู่มือหรือเอกสารพอแต่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะทำงานสามารถให้กำแพงเพชรยืมไปก่อนก็จะให้ยืมก่อนแล้วกำแพงหรือศูนย์ฯเบิกส่งมาให้ภายหลัง

ถ้าประสานกับศูนย์ฯ จะใช้ความสะดวกคือการโทรศัพท์ พูดคุยถึงปัญหาแล้วช่วยกันแก้ไข ไม่ใช้วิธีการตำหนิกัน แต่เป็นการช่วยกันคิดด้วยกัน

ในวันนี้จังหวัดต่างๆยังให้ข้อเสนอแนะด้วยว่า ในระดับศูนย์ฯกับจังหวัดนั้นมีความคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว รู้จักหน้าตากันดี แต่ในระดับกรมอนามัยนั้นทางจังหวัดยังไม่รู้จักผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละงาน เวลาประสานก็ใช้วิธีการประเมินจากเสียงที่ผ่านมาทางโทรศัพท์และจังหวัดเองก็อยากให้ทางกรมจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวัยเรียนในระดับประเทศบ้าง

สรุป การประสานนั้นใช้วิธี

1.การสร้างสัมพันธภาพส่วนตัว

2.การค้นหาแกนนำที่เข้มแข็ง

3.การใช้วิธีการ Win / Win

4.การให้เครติตกับหน่วยงาน

5.การพูดคุยและช่วยเหลือกันไม่ตำหนิกัน

เห็นแล้วใช่ไหมคะ ว่าคนวัยเรียนมีหัวใจต่องานขนาดไหนเชื่อว่างานเด็กวัยเรียนจะพัฒนาไปได้อีกไกล เพราะทุกคนคิดว่าพวกเรามีใจเป็นหนึ่งเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ประสานงานประสานใจ

หมายเลขบันทึก: 61853, เขียน: 21 Nov 2006 @ 17:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
เจ้อัญชลี ใส่รูปซะทีสิเจ้
ชวนประกวดจัดอัลบั้มชีท"ลดภาวะโลกร้อน"
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ไปรษณีย์ไทยจัดประกวดอัลบั้มชีท “ลดภาวะโลกร้อน”

-----------------------------------------------------------------------

ด้วยสำนักงานไปรษณีย์เขต 8 จัดให้มีการประกวดอัลบั้มชีท ความรู้จากแสตมป์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่าเรื่องจากแสตมป์และสิ่งสะสม โดยนำเรื่องการสร้างการรับรู้ของภาวะโลกร้อนที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลโลกให้น่าอยู่ต่อไป โดยมีกติกาการประกวดดังต่อไปนี้

1. อัลบั้มชีท

ให้จัดทำอัลบั้มชีทเพื่อการประกวด ในหัวข้อเรื่อง “ลดภาวะโลกร้อน”

2. รางวัลการประกวดอัลบั้มชีท

รางวัลที่ 1 เงินสด 1 รางวัล 4,000.- บาท และ เกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินสด 1 รางวัล 3,000.- บาท และ เกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินสด 1 รางวัล 2,000.- บาท และ เกียรติบัตร

รางวัลชมเชย เงินสด 3 รางวัล 1,000.- บาท และ เกียรติบัตร

3. กติกาการประกวด

3.1 แผ่นอัลบั้มชีท ขนาด 22 x 27 เซนติเมตร หรือ 8.5x11 นิ้ว จำนวน 8-16 แผ่น

3.2 ซองพลาสติก สำหรับใส่แผ่นอัลบั้มชีทนำขึ้นแผงประกวด

3.3 เนื้อเรื่องของอัลบั้มชีท “ลดภาวะโลกร้อน” เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เช่น มลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม , การตัดไม้ทำลายป่าหรือภาวะเรือนกระจก โลกที่สูญเสียจากรังสีดวงอาทิตย์ , ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนหรือการร่วมมือดูแลรักษาโลก ฯลฯ

3.4 ให้จัดส่งอัลบั้มชีททางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง

ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

สำนักงานไปรษณีย์เขต 8

ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

ส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2551 โดยพิจารณาจากตราประจำวันของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (สอบถามรายละเอียด โทร 0-7722-6446)

3.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

3.6 ผลการตัดสินจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน รวมทั้งจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดได้ทราบโดยตรง

3.7 ผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสดเกิน 1,000.-บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

3.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

3.9 อัลบั้มชีทที่ส่งเข้าประกวดทุกชุดจะส่งคืนผู้ส่งเข้าประกวดหลังเสร็จสิ้นงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย ประจำปี 2551 ของสำนักงานไปรษณีย์เขต 8

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทุกที่ทำการไปรษณีย์ และส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โทร. 0-7722-6446

***************************************