บันทึกที่ 3 นักเรียน ... เก็บมือ (3 พฤศจิกายน 2559)

ตอนเช้าของทุกวัน
คณะครูทุกคนจะต้องมาเข้าแถวพร้อมกับนักเรียน
ในวันนี้ฉันได้เดินตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่เดินจากอาคารเรียนด้านหลังมายัง
อาคารด้านหน้าสนามฟุตบอลของโรงเรียน

โดยระหว่างทางฉันได้ยิน
ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
พูดว่า "นักเรียน เก็บมือ"
นักเรียนก็จะนำมือไขว้หลังแล้วเดิน

ฉันเห็นว่าวิธีการนี้ทำให้เด็กเรียบร้อยขึ้น
เพราะถ้านำมือไขว้กันข้างหลังแล้วก็จะเอามือไปแกล้งเพื่อน
เอาไปจับโน่น จับนี้ ไม่ได้แล้ว
ฉันเดินตามอยู่ข้างหลังรู้สึกว่า
นักเรียนช่างเหมือนกับ "นกแพนกวิน" เสียจริง
บางคนเดินไปด้วยกระโดดไปด้วย
กว่าจะไปถึงแถวของตัวเองต้องผ่านแถว
ของรุ่นพี่ประถม 4 - 6
แต่เด็ก ๆ ก็ไม่ได้แตกแถวกับแต่อย่างใด
ยังคงเดินตามกันไป แม้ว่าแถวจะขาดช่วงบ้าง
เพราะต้องเดินหลบพี่ ๆ ก็ตาม

การใช้เทคนิคเก็บมือนั้น
นอกจากจะใช้เป็นคำสั่งในเชียร์หลีดเดอร์
ยังเป็นใช้ควบคุมการเข้าแถวของนักเรียนด้วยนะ
ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดีทีเดียว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

การเก็บมือ เห็นแล้วชอบเหมือนกันเลย ใช้ได้ดีจริงๆ ค่ะ #ทีมวชิ ก็ใช้กันอยู่